ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: دکتر محسن سلیمی

توضیحات: به طور کلی مدیریت و برنامه ریزی انرژی در دو سطح کلان و خرد معنا پیدا می کنند. منظور از مدیریت و برنامه ریزی انرژی در سطح کلان، انجام پیش بینی، اقدامات و راهکارهایی برای کاهش شدت مصرف انرژی مبتنی بر مدل های انرژی می باشد. برای نمونه مدیریت و برنامه ریزی انرژی در سطح شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و یا شرکت های تابعه. برای انجام این نوع مدیریت و برنامه ریزی انرژی از ابزارهایی نظیر پلت فرم LEAP برای شبیه سازی فرآیندها، اجزا و سیستم های مصرف کننده و تولید کننده انرژی با انعکاس ارتباط بین آنها استفاده می کنند. این ابزارها ضمن محاسبه وضعیت فعلی مصرف انرژی، هزینه های انرژی و انتشارات زیست محیطی، میزان مصرف در آینده را به صورت کلان پیش بینی کرده و گلوگاه های تلفات را شفاف می کنند. راهکارهای شناسایی شده ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی شده و برای اجرا به تفکیک سیستم ها برنامه ریزی منابع می شوند.در مقیاس خرد، بیشتر مدیریت انرژی در یک ساختمان یا صنعت مدنظر است که آشناترین سیستم مدیریت انرژی، همان سیستم استاندارد ISO50001می باشد و در این دوره بدان پرداخته نخواهد شد. البته مدیریت و برنامه ریزی انرژی در سیستم خرد تنها محدود به این استاندارد نبوده و کاربردی تر و عملیاتی تر از استاندارد هم قابل تعریف و اجرا می باشد. سیستم مدیریت انرژی یک چرخه است که برنامه ریزی در دو سطح ابتدا و انتهای آن معنا پیدا می کند. برنامه ریزی مقدماتی برای مدیریت انرژی در سازمان یا بنگاه و برنامه ریزی برای پیاده سازی راهکارهای کاهش شدت مصرف انرژی. از طرف دیگر مهمترین جزء یک سیستم مدیریت انرژی بر سه قسم شامل موارد زیر می باشند: الف- ممیزی انرژی تفصیلی ب- اجرای راهکارهای برتر صرفه جویی انرژی ج- پایش مستمر صرفه جویی و مصرف انرژی بنابراین در این دوره آموزشی، ابتدا مفهوم سیستم انرژی در مقیاس خرد و کلان توصیف خواهد شد و در ادامه نیز ابعاد کاربردی مدیریت انرژی و برنامه ریزی انرژی تبیین خواهد گردید. سیستم مرجع انرژی (RES) هم در مقیاس کلان و هم خرد، چارچوب و مرز سیستم انرژی را نمایش می دهد که کلیه فعل انفعالات انرژی اعم از تولید، عرضه و مصرف در داخل آن اتفاق می افتد. روش ترسیم RES بیان شده و گلوگاه های تلفات انرژی در صنعت بیان خواهد شد. برای این منظور نمونه هایی از شواهد واقعی ممیزی انرژی در صنایع ارائه خواهد شد. در ادامه فرآیند برنامه ریزی در یک سیستم انرژی بیان خواهد گردید. به طور کلی، برنامه ریزی انرژی ابتدا در سطح کلان انجام گرفته و سپس به سطح خرد در قالب برنامه اجرایی (Action Plan) گسترده می شود. هر برنامه شامل زمان شروع، زمان اتمام، منابع انسانی و سرمایه ای و تکنولوژیکی موردنیاز، هدف گذاری و پایش می باشد. در سطح کلان معمولاً از پلت فرم هایی نظیر LEAP استفاده می شود که نمونه ای از کاربرد آن در شرکت ملی نفت ایران برای انعکاس تولید و مصرف انرژی و شفاف سازی آمار ارائه خواهد شد. در سطح خرد نیز از ابزارهای شبیه سازی نرم افزاری نظیر EnergyPlus، DesignBuilder (در ساختمان) و MEASUR در صنعت استفاده می شود. وظایف مدیریت و برنامه ریزی انرژی بر عهده واحد مدیریت انرژی است که ابعاد و لوازم استقرار واحد مدیریت انرژی بیان خواهد گردید. در ادامه کلیات مدیریت مصرف انرژی در صنعت و ساختمان به صورت کاربردی بیان خواهد شد که این قسمت اهمیت بالایی داشته و عمده تمرکز بر گردآوری اطلاعات (چک لیست ها)، روش تعیین خط مبنا(Baseline)، مدل سازی با ابزارهای MEASUR و DesignBuilder(ساختمان) و شناسایی فرصت های صرفه جویی انرژی و امکانسنجی آنها خواهد بود که در صورت نیاز ابزار RetScreen نیز معرفی خواهد شد. در ادامه مکانیسم شرکت های اسکو توصیف شده و ساختار و چارچوب فعالیت آنها تشریح خواهد شد. مکانیسم های مالی، بیمه و بازرس انرژی در فرآیند عملیاتی کردن یک پروژه اسکو نیز بیان خواهد گردید. سرفصل های استاندارد دوره ضرورت تدوین و اجرای سیستم مدیریت انرژی انواع منابع اتلاف انرژی در صنعت چارچوب سیستم مدیریت انرژی فرآیند برنامه ریزی در سیستم مدیریت انرژی مطالعه موردی استقرار واحد مدیریت انرژی در صنایع مختلف روان شناسی رفتار مصرف کنندگان روش های کاربردی کاهش هزینه های انرژی کلیات مدیریت مصرف انرژی در ساختمان کلیات مدیریت مصرف انرژی در صنعت روش های تأمین مالی پروژه های صرفه جویی انرژی و شرکت های خدمات انرژی


فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط: اعطای گواهینامه معتبر از طرف شرکت کاپ و وب سایت خدمات تخصصی انرژی

ظرفیت دوره : 40 از 40

مکان برگزاری دوره: پژوهشگاه نیرو و شرکت انرژی پاسارگاد- آنلاین در بستر ادوب کانکت

تاریخ شروع دوره: متعاقبا اعلام خواهد شد.

روزها و ساعات برگزاری دوره: هر روز 4 ساعت

زمان برگزاری دوره: 24 ساعت

هزینه دوره: 7500000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین