ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: متعاقباً اعلام خواهد شد.

توضیحات: - مبانی و ساختار مدل سازی سیستم انرژی 2- تشریح اجزا، فرمولاسیون و مبانی مدل ساز LEAP 3- شناسایی اجزای مختلف نرم افزار مدل سازی LEAP 4- مدل سازی سمت تقاضا با LEAP شامل خانگی، صنعت و حمل و نقل 5- مدل سازی سمت عرضه شامل نیروگاه و پالایشگاه 6- قسمت منابع در LEAP 7- مدل سازی و مدیریت سناریوها 8- مدل سازی زیست محیطی و ضرایب انتشار 9- حل یک مثال از ابتدا برای پوشش بخش ها


فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:
فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:

ظرفیت دوره : 1 از 1

مکان برگزاری دوره: تهران، میدان پونک

تاریخ شروع دوره: یک هفته بعد از ثبت نام آنلاین-----برخورداری از اطلاعات کلی از ساختار عرضه و تقاضای انرژی و مدل های انرژی ضرورت دارد----

روزها و ساعات برگزاری دوره: جمعه، از ساعت 9 صبح تا 13عصر

زمان برگزاری دوره: 6 ساعت یک روزه

هزینه دوره: 16000000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین