ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: محمد مرادی

فایل رزومه استاد: دانلود رزومه

توضیحات: تمرکز این دوره آموزشی بر مدیریت و برنامه ریزی سیستم انرژی خواهد بود. به طورکلی با توجه به پیچیدگی مدیریت و برنامه ریزی عرضه و تقاضای انرژی، علاوه بر اطلاع داشتن از ساختار سیستم انرژی، مستلزم بکارگیری نرم افزارهای بسیار پیشرفته و جامع می باشد که بتواند جریان حامل های انرژی در گذر از سیستم ها و مؤلفه های ساختار انرژی در یک منطقه (بین المللی(مثلاً خاورمیانه)، ملی(مثلاً ایران)، استانی (استان فارس)، شهری (کلانشهر شیراز)، روستایی (ماسوله)) پوشش دهد. با توجه به سابقه درخشان بکارگیری ابزار مدل سازی و مدیریت سیستم انرژی به نام LEAP، در این دوره آموزشی از این نرم افزار استفاده خواهد شد. نرم افزار دارای مجوز بوده و امکان پشتیبانی آن تا 5 سال وجود دارد. بنابراین در کنار تکیه بر قسمت های تئوری مدیریت و برنامه ریزی سیستم انرژِی، مسائل مدل سازی جهت مدیریت ، برنامه ریزی و سیاستگذاری با مدل ساز LEAP نیز آموزش داده خواهد شد. مدیریت و برنامه ریزی انرژی در اغلب اوقات به برنامه ریزی بهینه برای بهبود سیستم انرژی، ظرفیت سازی بهینه در اجزاء، مدیریت کلی هزینه ها و مصرف انرژی، کاهش انتشارات زیست محیطی، کاهش تلفات انرژی در زنجیره عرضه و تقاضای انرژی اطلاق می شود. بنابراین هدف اشاعه بار تئوری و کاربردی و آموزش نحوه مدیریت انواع حامل ها انرژی بویژه زنجیره استخراج، انتقال، پالایش و ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی خواهد بود. برنامه ريزي منطقي و وسيع انرژي در سطوح ملي و نيز سياستگذاري براي تمام انواع انرژ ي ها، ابزاري است كه كشورهاي در حال توسعه را در استفاده بهينه از منابع كمياب ياري مي رساند. چنين ابزاري، توسعه آتي اقتصادي ـ اجتماعي و بهبود رفاه و كيفيت زندگي شهروندان را تضمين مي نمايد. در تحليل هاي سياستي و برنامه ريزي انرژي نيز بر تحليل هاي دقيق و تفصيلي بخش انرژي، كنش هاي متقابل بخش انرژي با بقيه اقتصاد و تعاملات اصلي ميان زيربخش‌هاي انرژي تأكيد مي گردد .هدف اساسي در تحليل هاي سياستي و برنامه ريزي انرژي، دستيابي هر چه كارآمدتر به اهداف ملي مي باشد. اين اهداف، در ارتباطي متقابل با يكديگر بوده و غا لباً با هم در تضادند. اهداف برنامه ريزي يكپارچه انرژي عموماً عبارتند از: الف ـ تعيين نيازهاي دقيق انرژي در اقتصاد و دستيابي به آنها در جهت اهداف توسعه اي ب ـ انتخاب تركيبي از منابع انرژي كه نيازهاي آتي را با كمترين هزينه برآورده سازد . ج ـ حداقل ساختن بيكاري دـ صرفه جويي در منابع انرژي و كاهش مصارف بيهوده انرژي هـ ـ تنوع بخشيدن به عرضه انرژي و كاهش وابستگي به منابع خارجي و - تأمين امنيت ملي و نيازهاي دفاعي زـ عرضه نيازهاي اساسي انرژي طبقات فقير جامعه ح ـ ذخيره ارزهاي كمياب ط ـ تعيين دقيق مقادير عرضه و تقاضاي انرژي، براي فراهم آوردن زمينه توسعه عملي و اولويت بندي شده مناطق و بخش‌هاي اقتصادي خاص ي ـ افزايش درآمدهاي ناشي از فروش انرژي كه براي تأمين مالي توسعه بخش انرژي، مكفي و بسنده باشد. ك ـ دستيابي به ثبات قيمت ها ل ـ حفاظت از محيط زيست ردیف شرح سرفصل های کلی و جزئی ساعت برگزاری دوره 1 ادبیات مفهومی مدیریت و برنامه ریزی انرژی 2 1-1 تعریف سیستم انرژی و شناسایی اجزای آن 1-2 ساختار سیستم انرژی در سطح ملی و منطقه ای 1-3 مفهوم مدییرت سیستم انرژی 1-4 مفهوم برنامه ریزی و سیاستگذاری سیستم انرژی 1-5 ساختار سیستم جریان نفت و گاز طبیعی 1-6 ابعاد مدیریت و برنامه ریزی سیستم انرژی با تأکید بر بخش های نفت و گاز طبیعی 2 روش های مدل سازی و برآورد تقاضای حامل های انرژی 4 2-1 روش های اصلی (آماری، اقتصاد سنجی، مهندسی- فرآیندی و هیبریدی) 2-2 بررسی انواع نرم افزارها، مدل ها و ابزارهای تقاضای انرژی پرکاربرد 2-3 برآورد تقاضای انرژی در بخش خانگی و تجاری (ساختمان) 2-4 برآورد تقاضای انرژی در بخش صنعتی 2-5 برآورد تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل 2-6 برآورد تقاضای انرژی در بخش کشاورزی 2-7 جمعبندی مدل سازی و براورد تقاضای انرژی و تحلیل چشم انداز 3 روش های مدل سازی عرضه انرژی (زنجیره عرضه نفت و گازطبیعی) 4 3-1 شناسایی اجزای سمت عرضه سیستم انرژی 3-2 مدل ها و ابزارهای مورد کاربرد جهت مدل سازی سمت عرضه 4 معرفی مدلساز LEAP و اجزاء آن 4 4-1 معرفی اجزاء و ماژول های نرم افزار مدل سازی و برنامه ریزی سیستم انرژی LEAP 4-2 روش مدل سازی سمت تقاضای سیستم انرژی با LEAP 4-3 روش مدل سازی سمت عرضه سیستم انرژی 4-4 روش مدل سازی هزینه های عرضه و تقاضای سیستم انرژی 4-5 روش مدل سازی انتشارات زیست محیطسی شامل آلایندها و گلخانه ای با LEAP 4-6 تحلیل چشم انداز سیستم انرژی با LEAP 5 کاربرد LEAP در برنامه ریزی و مدیریت سیستم انرژی 4 5-1 مدیریت مصرف انرژی و کاهش تلفات در زنجیره عرضه و تقاضای انرژی 5-2 طرح و مدل سازی سناریوهای محتمل 5-3 برنامه ریزی و شناسایی مسیر مطلوب توسعه سیستم انرژی 5-4 برنامه ریزی سمت عرضه برای تأمین تقاضا، صادرات ، تزریق در چاه ها و ... 6 کاربرد برنامه ریزی و مدیریت انرژی در صنعت نفت و گاز 6 6-1 مدل سازی تقاضای فراورده های نفتی با LEAP- مدل های ساده 6-2 مدل سازی عرضه نفت و گاز با LEAP – مدل های ساده 6-3 تحلیل و مدیریت سناریوها 6-4 برنامه ریزی تولید و فرآورش نفت و گاز 6-5 مدیریت سیستم عرضه نفت و گاز جمع (دو روز کامل) 24 ساعت

ظرفیت دوره : 25 از 25

مکان برگزاری دوره: بسته به تعداد نفرات در دفتر نیاوران یا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در ونک

تاریخ شروع دوره: متعاقباً اعلام خواهد شد.

روزها و ساعات برگزاری دوره: 24 ساعت

زمان برگزاری دوره: پنجشنبه ساعت 14 تا 18 و جمعه 9 تا 13 هر هفته - هر جلسه 4 ساعت و جمعاً به مدت 24 ساعت

هزینه دوره: 9000000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین