ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: دکتر امیرفرهنگ ستوده

توضیحات: الف) مفاهیم و کلیات معرفی سیستم های CHP و CCHP انواع سیستم های CHP و CCHP کاربرد های سیستم های CHP و CCHP مزایای تولید مشترک برق و حرارت تکنولوژی های متداول سیستم تولید مشترک برق و حرارت ب) کاربردهای مسکونی سیستم های CHP و CCHP محاسبه بار سرمایشی و گرمایشی یک آپارتمان مسکونی برای بکارگیری سیستم های CHP و CCHP انواع سیستم های CHP و CCHP مسکونی سیستم های Micro CHP و Micro CCHP ج) تجهیزات و اجزاء سیستم های CHP و CCHP توربین‌های بخار توربين گاز موتورهاي رفت و برگشتي تجهیزات الکتریکی تجهیزات بازیابی حرارت چیلرهای جذبی مسایل مربوط به طراحی فنی همخوانی بارهای حرارتی و برقی د) مباحث ترمودینامیکی و طراحی سیستم های CHP محاسبات ترمودینامیک محاسبات سیکل های CHP طراحی حرارتی سیستم های CHP انتخاب تجهیزات ه) بررسی اقتصادی استفاده از سیستم های CHP و) مطالعات موردی

ظرفیت دوره : 25 از 25

مکان برگزاری دوره: بسته به تعداد نفرات در دفتر نیاوران یا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در ونک

تاریخ شروع دوره: متعاقباً اعلام خواهد شد.

روزها و ساعات برگزاری دوره: 20 ساعت

زمان برگزاری دوره: پنجشنبه ساعت 14 تا 18 و جمعه 9 تا 13 هر هفته - هر جلسه 4 ساعت و جمعاً به مدت 20 ساعت

هزینه دوره: 7500000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین