ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: محسن سلیمی - استاد سلیمی دانشجوی دکترای مهندسی سیستم های انرژی بوده و دارای تجارب گسترده در طراحی و بهینه سازی سیستم های تأسیساتی هستند.

توضیحات: برنامه تكنولوژي هاي صنعتي وزارت انرژي ايالات متحده مجموعه اي از ابزارهاي نرم افزاري را ارائه مي دهد تا به شما در شناخت و تحليل فرصت هاي صرفه جوئي سيستم انرژي كارخانه و تاسيسات ياري رساند . به عنوان ابزار کارآمد، نرم افزارFSAT به شما اجازه مي دهد تا فرصت هاي بهبود بازدهي انرژي سيستم فن خود را با يك ديدگاه واقع گرایانه و بي غرض ارزيابي كنيد. اين ارزيابي مي تواند منجر به تحليل ها و طراحي هاي جزئي تر بخش خصوصي با هدف پياده سازي فرصت هاي تشخيص داده شده صرفه جوئي انرژي شود . مزایای FSAT 1- تعيين بازده سيستم 2- شناسائي فن هاي تخريب شده 3-جمع آوري داده براي روند عمليات سيستم 4- ارزيابي آثار اقتصادي و انرژي سناريوهاي عملياتي مختلف 5-كمي كردن صرفه جوئي هاي هزينه و انرژي بالقوه تجربيات نشان داده است به صرفه جوئي هاي انرژي بيشتري از طريق بهينه سازي كل سيستم به جاي بهينه سازي اجزاء آن مي توان دست يافت. نرم افزار FSAT به كاربران كمك مي كند تا مصرف انرژي و فرصت هاي صرفه جوئي انرژي سيستم هاي فن صنايع را كمي كنند .با كاهش زمان مهندسي مرتبط با تحليل سيستم هاي فن، درك اهميت تغييرات اقتصادي و انرژي در هر دوي تجهيزات سيستم و رويه هاي عملكردي آسان تر مي شود . FSAT به كاربران نمي گويد كه چگونه به صرفه جوئي هاي شناسائي شده دست يابند، بلكه يك ابزار ساده و موثر براي ياري رساندن به كاربران است تا بفهمند كه چقدر خوب سيستم فن آنها كار مي كند، مزاياي اقتصادي بهبود سيستم را تعيين كنند و تعيين كنند كدام گزينه ها به صورت اقتصادي قابل دوام است. وقتي كه چند فرصت جهت بهبود سيستم وجود دارد. آثار کاربرد نرم افزار مطابق استانداردهاي سازمان AMCA ، معمولاً تفاوت هائي در عملكرد پيكربندي فن تست شده و پيكربندي فن نصب شده وجود دارد . اين تفاوت ها به عنوان آثار سيستم شناخته مي شود. FSAT به كاربران كمك مي كند كه تفاوت بين عملكرد نرخ گذاري شده و عملكرد نصب شده را با فاكتورهاي زير كمي كنند : 1- سرعت مجراي بالا 2- دمپر تخليه قفل شده در مكان 3- ورودي هاي مسدود شده 4- فن هاي سايزدهي شده به صورت اشتباه 5- هندسه ضعيف مجرا 6-پروانه تخريب شده توصيف ابزار FSAT ساده است و با سرعت مي توان از آن استفاده كرد و تنها به اطلاعات پايه اي راجع به فن ها و موتورهاي محرك آنها نياز دارد. با FSAT كاربران مي توانند ميزان انرژي مورد استفاده با سيستم فن را محاسبه كنند، بازدهي سيستم را تعيين كنند و پتانسيل سيستم به روز شده را كمي كنند . اين ابزار همچنين يك فيلتر پيش نمايش را فراهم مي كند تا سيستم هاي فني را كه فرصت هاي بهينه سازي در آنها وجود دارد را با توجه به كنترل، توليد و نگهداري سيستم شناسائي كند . FSAT كار انجام شده با سيستم فن را تخمين مي زند و آن را با ورودي انرژي تخميني سيستم مقايسه مي كند . با به كارگيري مشخصات عملكردي معمول فن ها و موتورها، نشانه هاي صرفه جوئي هاي بالقوه مالي و انرژي توسعه داده مي شود . سرفصل هاي دوره آموزشي 1- شرح ويژگي فني و مباني سيستم فن 2- بررسي ابعاد مصرف و اتلاف انرژي در سيستم فن 3- مدل سازي و تحليل فني، اقتصادي و انرژي سيستم فن با استفاده ازFSAT 4- بررسي گردآوري و ثبت اطلاعات انرژي سيستم فن 5- برآورد پتانسيل صرفه جويي انرژي 6- بررسي فرصت هاي صرفه جويي انرژي در سيستم فن 7- تحليل مالي و اقتصادي و پيشنهاد راهكارهاي اصلي بهينه سازي مصرف انرژي سيستم. 8-بررسي يك مطالعه موردي


فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط: چکیده دوره آموزشی و سرفصل ها از فایل پیوستی قابل بررسی است.

ظرفیت دوره : 25 از 25

مکان برگزاری دوره: بسته به تعداد متقاضیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(میدان ونک) یا دفتر نیاوران

تاریخ شروع دوره: متعاقباً اعلام خواهد شد.

روزها و ساعات برگزاری دوره: جمعه 8 صبح تا 19 عصر - هر جلسه 4 ساعت و جمعاً به مدت 8 ساعت- زمان شروع کلاس ها متعاقباً اعلام خواهد شد

زمان برگزاری دوره: جمعه 8 صبح تا 19 عصر - هر جلسه 4 ساعت و جمعاً به مدت 8 ساعت- زمان شروع کلاس ها متعاقباً اعلام خواهد شد

هزینه دوره: 1500000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین