ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: محسن سلیمی

توضیحات: ابزار سیستم آب سرد(CWSAT) وزارت انرژی آمریکا، ابزار نرم افزاری است که برای بهینه کردنعملکرد سیستم های آبسرد صنعتی به کار می رود. ابزار اجازه می دهد که کاربر تغییراتی در تجهیزات موجود از جمله چیلرها، پمپ ها و برج ها پیشنهاد نماید. و میزان انرژی و پولی که کارخانه با بکارگیری این تغییرات می تواند صرفه جویی نماید را محاسبه کند. ابزار CWASTورودی های تجهیزات سیستم آبسرد و پارامترهای عملکردی را برای محاسبه مصرف انرژی سیستم استفاده می کند.سطح جزئیات ورودی با توجه به دانش کاربر تعین می شود. وقتی که جزئیات ویژه تجهیزات معلوم نیست، کاتالوگ و داده های پیشفرض در CWAST در دسترس است و می توان آنها را بکار برد. نرم افزار CWAST به کاربر امکان می دهد که آثار پیاده سازی بسیاری از تدابیر بهبود سیستم را با تغییر داده های ورودی و مقایسه مصرف تجدیدنظر شده انرژی سیستم با داده های اصلی وارد شده توسط کاربر تحلیل نماید. ابزار بسرعت می تواند فرصت های صرفه جویی بالقوه که از طریق افزایش دمای آبسرد شده، کاهش دمای کدانسور و جایگزین کردن چیلرها، بکارگیری کنترل سرعت دور متغیر برای موتورهای پمپم گردشی، و به روز کردن کنترل های موتورهای برج به دو سرعتی و چند سرعتی را محاسبه نماید. بر اساس مشخصات سیستم آبسرد ویژه، ابزار می تواند راه های کاهش هزینه ویژه سیستم را امتحان کند. این راه ها شامل جایگزینی مبرد چیلر، نصب محرک سرعت متغیر در کمپسورهای سانتریفوژی، استفاده از خنک کاری آزاد و مرتب کردن عملیات چیلر با کمینه مصرف انرژی است. 1.شرح مبانی، ساختار و ویژگی های فنی سیستم آب سرد 2.بررسی ابعاد مصرف و اتلاف انرژی در سیستم های آبسرد 3.مدل سازی جریان انرژی و تحلیل فنی، اقتصادی و انرژی سیستم آب سرد(تولید، توزیع و مصرف) با استفاده از CWSAT 4.گردآوری، طبقه بندی، پردازش و تغذیه اطلاعات و داده های مرتبط با انرژی برای سیستم آب سرد 5.برآورد میزان پتانسیل صرفه جویی انرژی و پول 6.بررسی فرصت های صرفه جویی انرژی در سیستم آب سرد 7.تحلیل فنی –اقتصادی و پیشنهاد و بررسی راهکارهیا اصلی بهینه سازی مصرف انرژی سیستم آب سرد 8.بررسی یک مطالعه موردی


فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:

ظرفیت دوره : 25 از 25

مکان برگزاری دوره: بسته به تعداد متقاضیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(میدان ونک) یا دفتر نیاوران

تاریخ شروع دوره: متعاقباً اعلام خواهد شد.

روزها و ساعات برگزاری دوره: پنج شنبه و جمعه

زمان برگزاری دوره: 20 ساعت

هزینه دوره: 8000000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین