ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: محمد مرادی

فایل رزومه استاد: دانلود رزومه

توضیحات: نرم افزار AIRMaster+ دیدگاهی سیستماتیک برای ارزیابی عملکرد سمت عرضه سیستم های هوای فشرده فراهم می کند. با استفاده از داده های ویژه کارخانه، نرم افزار به صورت مؤثری هزینه های عملیاتی سمت عرضه را برای اشکال مختلف تجهیزات و پرفایل های سیستم های مختلف ارزیابی می کند. این نرم افزار براوردهای مفیدی از میزان صرفه جویی های بالقوه حاصل از اجرای راهکارهای برگزیده فراهم می کند و دوره های بازپرداخت ساده مرتبط را محاسبه می کند. نرم افزار AIRMaster+ دارای پایگاه داده ای از کمپرسورهای معمول مطابق استاندارد است و ویژگی های فهرست مطابق کمپرسورهای واقعی و در کارخانه شما را ایجاد می کند. بر اساس اطلاعات فراهم شده توسط کاربر، نرم افزار عملیات سیستم هوای فشرده شده موجود و بهینه را شبیه سازی می کند. این نرم افزار می تواند عملیات سیستم بارگذاری جزئی برای تعداد نامحدودی از کمپرسورهای هوای پیچی-گردشی، رفت و برگشتی و سانتریفوژی که همزمان با استراتژی ها و برنامه های کنترل مستقل کار می کنند. مشخصات نرم افزاری این ابزار قدرتمند، توسعه کمپرسورهای جریان هوای 24 ساعته، محاسبه هزینه های دوره عمر، ورودی هزینه های تقاضا و انرژی الکتریکی فصلی و پیگیری تاریخچه نگهداری برای سیستم ها و اجزاء را تسهیل می کند.AIRMaster+ همچنین از ابزاری به نام LogTool بهره می گیرد. این ابزار نرم افزاری به عنوان وارد کننده و یاری رسان تحلیل اطلاعات عمل می کند. ابزار مذکور به کاربران کمک می کند تا اطلاعات را از انواع مختلف و واقعه نگاری اطلاعات وارد کنند. کانال های داده واقعه انگار را انتخاب کنند و خواص آنها را بهبود بخشند (نام، نوع، واحدها و غیره)، مقادیر اطلاعات را برای یک یا چند کانال واقعه نگار مشاهده کنند، پلات های روندی با یک محور Y، پلات Scatter و پلات های موردنیاز AIRMaster+ می باشند را نمایش دهند. بهره گیری از AIRMaster+ ابزار AIRMaster+ سمت های عرضه و تقاضای سیستم هوای فشرده را مدل سازی می کند. استفاده مؤثر از این نرم افزار به فهم دقیق دینامیک سیستم هوای فشرده از جمله تعادل میان سمت عرضه و تقاضا یاری می رساند. سرفصل های دوره آموزشی شرح مبانی، ساختار و ویژگی های فنی سیستم هوای فشرده بررسی ابعاد مصرف و اتلاف انرژی در سیستم های هوای فشرده مدل سازی جریان انرژی و تحلیل فنی، اقتصادی و انرژی سیستم هوای فشرده(تولید، توزیع و مصرف) با استفاده از AIRMaster+ گردآوری، طبقه بندی، پردازش و تغذیه اطلاعات و داده های مرتبط با انرژی برای سیستم هوای فشرده برآورد میزان پتانسیل صرفه جویی انرژی و پول بررسی فرصت های صرفه جویی انرژی در سیستم هوای فشرده تحلیل فنی –اقتصادی و پیشنهاد و بررسی راهکارهیا اصلی بهینه سازی مصرف انرژی سیستم هوای فشرده بررسی یک مطالعه موردی


فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:
فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:
فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:

ظرفیت دوره : 25 از 25

مکان برگزاری دوره: بسته به تعداد متقاضیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(میدان ونک) یا دفتر نیاوران

تاریخ شروع دوره: متعاقباً اعلام خواهد شد.

روزها و ساعات برگزاری دوره: پنج شنبه و جمعه

زمان برگزاری دوره: پنجشنبه ساعت 8 تا 19 و جمعه 8 تا 9 هر هفته - هر جلسه 4 ساعت و جمعاً به مدت 20 ساعت- زمان شروع کلاس ها متعاقباً اعلام خواهد شد

هزینه دوره: 6500000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین