ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: محسن سلیمی (دانشجوی دکترای مهندسی سیستم های انرژی)

توضیحات: نرم افزار SSTS یک منبع عالی برای هماهنگ کنندگان انرژی، مدیران تاسیسات و متخصصان برق نیروگاه ها است تا عملکرد سیستم بخار را در نیروگاه خود بررسی و فرصت های صرفه جویی انرژی را ارزیابی کنند. مجموعه ابزار توسط برنامه تکنولوژی های صنعتی دپارتمان انرژی ایالات متحده (ITP) توسعه داده شده است و شامل ابزارهای هدفگذاری، ابزار ارزیابی سیستم و ابزار بهینه سازی عایق کاری است که می تواند تشخیص های کارکردی بر نواحی ویژه داخل تجهیزات را انجام دهد. این مجموعه ابزار، نمایه های انرژی در نواحی که عملیات سیستم بخار نیروگاه نیاز به بهبود دارد را شناسائی می کند. علاوه بر آن، به تحلیلگران اجازه می دهد که گستره صرفه جویی انرژی و هزینه در صورت انجام فرصت های بهبود بالقوه را کمی سازی کنند. هر کدام از ابزارها شامل دفترچه راهنما یا راهنمای مرحله به مرحله است که به کاربران اجازه می دهد که به سرعت فرصت را شناسائس کنند. در مجموع، مجموعه ابزار راه های سریع و آسان جهت شناسائی بزرگترین فرصت های صرفه جوئی انرژی سیستم بخار در هر تاسیساتی را فراهم می کند.


فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:

ظرفیت دوره : 25 از 25

مکان برگزاری دوره: دفتر نیاوران یا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (ونک) به تعداد متقاضیان بستگی دارد.

تاریخ شروع دوره: متعاقباً اعلام خواهد شد.

روزها و ساعات برگزاری دوره: پنج شنبه و جمعه

زمان برگزاری دوره: 20

هزینه دوره: 7500000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین