ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: احمدرضا سجادی

توضیحات:

ظرفیت دوره : 25 از 25

مکان برگزاری دوره: دفتر نیاوران یا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (ونک) به تعداد متقاضیان بستگی دارد.

تاریخ شروع دوره: متعاقباً اعلام خواهد شد.

روزها و ساعات برگزاری دوره: پنجشنبه ساعت 8 تا 19 و جمعه 8 تا 19 هر هفته - هر جلسه 4 ساعت و جمعاً به مدت 20 ساعت

زمان برگزاری دوره: 20 ساعت

هزینه دوره: 7500000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین