ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: امیرفرهنگ ستوده، بهرام قربانی و غلامرضا صالحی

فایل رزومه استاد: دانلود رزومه

توضیحات: در دنياي رقابتي امروز شركتهاي طراحي و توليدي به سرعت و دقت در طراحي بهينه فرآيند توليد نياز دارند. اين كار بايد به صورتي انجام گيرد كه حداقل تكرار محاسبات را به دنبال داشته باشد. شبيه‌سازي فرايند ابزاري است مفيد و موثر براي دستيابي به اهداف زير: • انتخاب بهينه و درست تجهيزات مطابق با اهداف طراحي • ارزيابي صحيح تغييرات خوراك، نوسانات و خارج از سرويس بودن تجهيزات • ايمني ، قابليت اعتماد و سودمندي در طول عمر مجتمع HYSYS.Process به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده است كه صحت و سرعت شبيه‌سازي را با سادگي كار شبيه‌سازي تلفيق مي‌كند. براي طراحي‌هاي جديد، HYSYS.Process قادر است به سرعت مدل‌ها را براي ارزيابي گزينه هاي متعدد بوجود آورد. پس از گزينش چند طرح برتر، مي‌توان مدل‌هايي بسيار واقع بينانه بر مبناي آنها ايجاد كرد كه تجهيزات اضافي و جزئيات فرآيند نيز در آنها در نظر گرفته شده باشد. با HYSYS.Process مي‌توان عمليات مجتمع را به سرعت بهبود بخشيد و نيز از درستي كاركرد دستگاه‌ها اطمينان حاصل كرد. براي مثال در تشخيص نقص دستگاه‌ها مانند ميزان جرم گرفتگي مبدلها و پديده طغيان در برج‌هاي تقطير مي‌توان از آن استفاده كرد. مجموعه‌اي معتبر و جامع از خواص مواد خالص در HYSYS.Process قرار داده شده است. در اين نرم افزار معادلات حالات مختلف، معادلات ضرايب اكتيويته و داده هاي كتابخانه‌اي لازم براي مدل سازي سيستم بخار، فرآيندهاي هيدروكربني و سيستم‌هاي شيميايي بسيار غيرايده‌آل نيز وجود دارد. HYSYS.Process روش‌هاي ترموديناميكي مخصوصي براي سيستم‌هاي غيرايده‌آل در فشار زياد دارد و بيش از 15000 ضريب تاثير متقابل دوتايي را در خود جاي داده است.


فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:

ظرفیت دوره : 25 از 25

مکان برگزاری دوره: دفتر نیاوران یا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (ونک) به تعداد متقاضیان بستگی دارد.

تاریخ شروع دوره: متعاقباً اعلام خواهد شد.

روزها و ساعات برگزاری دوره: پنج شنبه و جمعه

زمان برگزاری دوره: پنجشنبه ساعت 14 تا 16 و جمعه 9 تا 13 هر هفته - هر جلسه 4 ساعت و جمعاً به مدت 20ساعت- زمان شروع کلاس ها متعاقباً اعلام خواهد شد

هزینه دوره: 7500000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین