ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: تیم بهینه سازی مصرف انرژی در پالایشگاه و پتروشیمی

توضیحات: با توجه به پیچیدگی های بسیا بالای موجود در مجتمع های بزرگ فرآیندی نظیر پالایشگاه و پتروشیمی و همچنین حساسیت ها و محدودیت های قابل توجه در تغییرات سخت افزاری به جهت تأثیر آن در کاهش و توقف تولید به ناچار باید از ابزارهایی شبیه سازی تا حد امکان منطبق با فعالیت های واقعی استفاده کرد. لذا بهره گیری از اقدامات مدل سازی بر اساس داده های واقعی و ایجاد تصویر مجازی بسان یک آزمایشگاهی از کارکرد اینگونه مجتمع ها جهت مدیریت مؤثر مصارف انرژی ضروری ساخته است. بررسی ها و تجربیات نشان می دهد که هیچگونه ابزار ویژه یا جادوئی برای شبیه سازی ساختار انرژی پالایشگاه ها و مجتمع های بزرگ وجود نداشته و نیاز به بهره گیری از یک متد ویژه وجود دارد. مطالعات مختلف محک زنی و مجموعه تجربیات این شرکت نشان می دهد اگرچه برخی از ادعاها در خصوص وجود نرم افزارهای جادوئی برای بهینه سازی مصرف انرژی وجود دارد، لیکن محدودیت های نظیر عدم اعتبار این نرم افزارها در کنار محدودیت دسترسی و بعضاً هزینه های سرسام آور آنها، این ایده را منتفی ساخته است. ما به روشی رسیدیم که می توان با اطمینان بالا در مجتمع های فرآیندی بزرگ نظیر پتروشیمی ها، پالایشگاه ها موجود در ایران به طور ثمربخشی مصرف انرژی را پایین آورد. همانطور که گفته شد هدف غایی کاهش مصرف انرژی تا حد ممکن و به تبع آن کاستن از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم انرژی مصرفی بنگاه می باشد. انتشارات آلایندگی هم بطور مستقیم و هم غیرمستقیم در قالب انتشارات می تواند اهداف هم بنگاه محسوب شود. بهترین برنامه اجرایی بر اساس یک چارچوب سیستماتیک و دستورالعمل های اجرایی مربوط به سیستم های مختلف در برنامه کاری این شرکت وجود دارد. در این روش گام های زیر برداشته خواهد شد: الف- تهیه مدل سیستماتیک انرژی مجتمع از طریق شبیه سازی مهندسی- مفهومی با ابزار نرم افزاری ویژی جهت تهیه چارچوب و نقشه کلی بهینه سازی ب- شناسایی فرصت های صرفه جویی انرژی و برآورد پتانسیل صرفه جویی پول و انرژی ج- شبیه سازی زیرسیستم ها بر اساس نقشه تهیه شده و تهیه برنامه های جزئی و راهکارهای مناسب توضیح: زیر سیستم ها شامل سیستم بخار، آب سرد، پمپاژ، الکترموتورها، فن ها، عایق بندی و .... د-اجرای کار و سنجش موفقیت ها بر اساس نرم افزار رهگیری اجرای طرح ها


فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:

ظرفیت دوره : 25 از 25

مکان برگزاری دوره: دفتر نیاوران یا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (ونک) به تعداد متقاضیان بستگی دارد.

تاریخ شروع دوره: متعاقباً اعلام خواهد شد.

روزها و ساعات برگزاری دوره: پنجشنبه ساعت 14 تا 16 و جمعه 9 تا 13 هر هفته - هر جلسه 4 ساعت و جمعاً به مدت 30 ساعت- زمان شروع کلاس ها متعاقباً اعلام خواهد شد

زمان برگزاری دوره: پنجشنبه ساعت 14 تا 16 و جمعه 9 تا 13 هر هفته - هر جلسه 4 ساعت و جمعاً به مدت 30 ساعت- زمان شروع کلاس ها متعاقباً اعلام خواهد شد

هزینه دوره: 9500000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین