ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: محمد مرادی، کارشناس ارشد مهندسی سیستم های انرژی

توضیحات: به طور کلی مدیریت و برنامه ریزی انرژی در دو سطح کلان و خرد معنا پیدا می کنند. منظور از مدیریت و برنامه ریزی انرژی در سطح کلان، انجام پیش بینی، اقدامات و راهکارهایی برای کاهش شدت مصرف انرژی مبتنی بر مدل های انرژی می باشد. برای انجام این نوع مدیریت و برنامه ریزی انرژی از ابزارهایی نظیر پلت فرم LEAP برای شبیه سازی فرآیندها، اجزا و سیستم های مصرف کننده و تولید کننده انرژی با انعکاس ارتباط بین آنها استفاده می کنند. این ابزارها ضمن محاسبه وضعیت فعلی مصرف انرژی، هزینه های انرژی و انتشارات زیست محیطی، میزان مصرف در آینده را به صورت کلان پیش بینی کرده و گلوگاه های تلفات را شفاف می کنند. راهکارهای شناسایی شده ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی شده و برای اجرا به تفکیک سیستم ها برنامه ریزی منابع می شوند. در مقیاس خرد، بیشتر مدیریت انرژی در یک ساختمان یا صنعت مدنظر است که آشناترین سیستم مدیریت انرژی، همان سیستم استاندارد ISO500001 می باشد و در این دوره بدان پرداخته نخواهد شد. البته مدیریت و برنامه ریزی انرژی در سیستم خرد تنها محدود به این استاندارد نبوده و کاربردی تر و عملیاتی تر از استاندارد هم قابل تعریف و اجرا می باشد که جزئیات آن در شکل(3) نمایش داده شده است. همانطور که از شکل پیداست، سیستم مدیریت انرژی یک چرخه است که برنامه ریزی در دو سطح ابتدا و انتهای آن معنا پیدا می کند. برنامه ریزی مقدماتی برای مدیریت انرژی در سازمان یا بنگاه و برنامه ریزی برای پیاده سازی راهکارهای کاهش شدت مصرف انرژی. از طرف دیگر مهمترین جزء یک سیستم مدیریت انرژی بر سه قسم شامل موارد زیر می باشند: الف- ممیزی انرژی تفصیلی ب- اجرای راهکارهای برتر صرفه جویی انرژی ج- پایش مستمر صرفه جویی و مصرف انرژی به طور کلی راه حل پایدار برای مدیریت مصرف انرژی در ساختمان های موجود اعم از تجاری و مسکونی به شرح زیر می باشد که جزء سیلابس دوره نیز خواهد بود: گام اول- ارزیابی پتانسیل صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از معیارهای برچسب انرژی گام دوم- ممیزی انرژی ساختمان موجود به شیوه زیر (اصول ممیزی انرژی ساختمان شرح داده خواهد شد)  گردآوری اطلاعات، داده ها و مستندات مربوط به مصرف انرژی (5 سال گذشته)، اقلیم/جغرافیا، معماری و مصالح، سیستم های مکانیکی و برقی (با استفاده از بازدید، پرکردن چک لیست ها و اندازه گیری های میدانی)- تجهیزات اندازه گیری شرح داده خواهند شد.  نوع ساده: تحلیل اولیه داده ها و اطلاعات و جمع بندی آنها بهمراه بدست آوردن خط مبنای مصرف انرژی ساختمان  نوع پیشرفته: شبیه سازی تفصیلی ساختمان با بهره گیری از موتور انرژی پلاس (DesighnBuilder) با ترسیم سه بعدی ساختمان، ورود داده های اقلیمی/جغرافیایی، داده های سازه ای و مصالح، سیستم های الکتریکی و مکانیکی و سایر جهت انجام اقدامات زیر:  محاسبه بار سرمایشی ساختمان در شرایط واقعی  محاسبه بار گرمایشی ساختمان در شرایط واقعی  شبیه سازی ساعتی ساختمان در طول سال و محاسبه مصارف حامل های انرژی و دیگر پارامترها  بهینه یابی جهت گیری ساختمان های جدیدالاحداث با در نظر گرفتن محدودیت های زمین  بهینه سازی طراحی ساختمان و سیستم های تأسیساتی  ایجاد مدل Baseline ساختمان برای ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی راهکارهای مختلف همانند:  بهبود پنجره ها نظیر دوجداره سازی و اصلاح درب های ساختمان موجود  بهبود پوشش (Envelope) ساختمان با راهکاهایی نظیر عایق گذاری  بهبود موتورخانه و یا جایگزینی تأسیسات (مهمترین و معتبرترین نرم افزار طراحی و سبیه سازی تأسیسات ساختمان Energy Plus می باشد)  بهبود سیستم روشنایی ساختمان  بهبود کل سیستم HVAC ساختمان  شبیه سازی پیشرفته بهره گیری از فناوری های سلولهای خورشیدی پشت بامی(PV)، آبگرمکن خورشیدی و توربین های بادی خرد  شبیه سازی پیشرفته بهره گیری از سیستم های CHP در ساختمان  طراحی و شبیه سازی پیشرفته بهره گیری از پمپ حرارتی زمین گرمایی در ساختمان  شناسایی و امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی راهکارها، رتبه بندی بر اساس شاخص های فنی و اقتصادی و انتخاب راهکارهای برتر گام سوم- اجرای راهکارهای منتخب بهبود مصرف انرژی ساختمان و دستیابی به صرفه جویی های پیش بینی شده گام چهارم- ایجاد سیستم پایش مصرف انرژی ساختمان و پایداری سازی صرفه جویی ها


فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:

ظرفیت دوره : 25 از 25

مکان برگزاری دوره: پژوهشگاه وزارت نیرو، شرکت انرژی پاسارگاد به صورت حضوری یا آنلاین

تاریخ شروع دوره: متعاقباً اعلام خواهد شد.

روزها و ساعات برگزاری دوره متعاقبا اعلام می گردد

زمان برگزاری دوره: 24 ساعت

هزینه دوره: 8500000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین