ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: محمد اسلامی

توضیحات: MESSAGE stands at the core of ENE’s modeling framework. It provides a flexible framework for the comprehensive assessment of major energy challenges and has been applied extensively for the development of energy scenarios and the identification of socioeconomic and technological response strategies to these challenges. The modeling framework and the results provide core inputs for major international assessments and scenarios studies.. Scenario analysis with MESSAGE is used in two major areas: 1) description of future uncertainties, and 2) the development of robust technology strategies and related investment portfolios to meet a range of user-specified policy objectives

ظرفیت دوره : 25 از 25

مکان برگزاری دوره: دفتر نیاوران یا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (ونک) به تعداد متقاضیان بستگی دارد.

تاریخ شروع دوره متعاقبا اعلام می گردد

روزها و ساعات برگزاری دوره متعاقبا اعلام می گردد

زمان برگزاری دوره: پنجشنبه ساعت 14 تا 16 و جمعه 9 تا 13 هر هفته - هر جلسه 4 ساعت و جمعاً به مدت 20ساعت- زمان شروع کلاس ها متعاقباً اعلام خواهد شد

هزینه دوره: 7500000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین