ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: محمد مرادی

فایل رزومه استاد: دانلود رزومه

توضیحات: در این دوره آموزشی، تمرکز بر کاربردهای پیشرفته مدلساز LEAP در زمینه مدل سازی برآورد تقاضای حامل های انرژی، مدل سازی جریان عرضه انرژی، برنامه ریزی پیشرفته توسعه و بهبود سیستم های انرژی، مدل سازی استاتیک و پویای انتشارات زیست محیطی، بومی سازی مدل/نرم افزار، طراحی نرم افزارهای تخصصی بر حسب نیاز با بهره گیری از قابلیت های LEAP، بهینه سازی سمت عرضه و انجام تحلیل های هزینه فایده(Cost-Benefit Analysis) و مدلسازی منطقه ای(چند لایه ای)، طراحی مدل های اقتصادی و اجتماعی و سیاستی، طراحی بهینه سیاست ها، برنامه ها و راهکارهای توسعه و بهبود سیستم انرژی و همچنین مدیریت گزارشات و خروجی های LEAP خواهد بود. اما در مورد نرم افزار مدلساز LEAP باید گفته شود که این نرم افزار هم اکنون معتبرترین ابزار مدلسازی یکپارچه عرضه و تقاضای انرژی، محیط زیست، تعامل سیستم انرژی با اقتصاد، اجتماع و سیاستگذاری بوده و قادر به طراحی سیاست ها و برنامه های اجرایی بهینه بوده و امکان ارزیابی، امکانسنجی گزینه های مختلف بهبود سیستم انرژی از طریق راهکارهای فنی، اقتصادی(افزایش قیمت)، سیاستی و استانداردی را دارد. پوشش کامل هزینه ها، امکان حسابداری انرژی و اقتصادی و پوشش کامل انتشارات و مدلسازی کل سیستم مرجع گازطبیعی از ویژگی های منحصر بفرد این نرم افزار است که شناخت آن را برای متخصصان مربوطه در پژوهشگاه صنعت نفت ضروری ساخته است. اطلاعات بیشتر در مورد ابزار مدلسازی LEAP کاربردهای آن به پیوست ارائه شده است. همچنین اطلاعات گسترده را می توانید در وبسایت www.EnergyInformation.ir (متعلق به شرکت انرژی پاسارگاد) مشاهده فرمائید. محتوی دوره آموزشی به صورت زیر پیشنهاد می شود: 1- مبانی نظری روش های مدل سازی عرضه و تقاضای انرژی و انتشارات زیست محیطی 2- آشنایی با مبانی، اجزاء، ساختار، کاربردها و قابلیت های پیشرفته نرم افزار مدلسازی LEAP 3- طراحی و پیاده سازی مدل پیشرفته تقاضای انرژی در بخش خانگی/تجاری با LEAP 4-طراحی و مدلسازی پیشرفته تقاضای انرژی در بخش های صنعتی و پتروشیمی 5- طراحی و پیاده سازی مدل پیشرفته تقاضای انرژی در بخش کشاورزی و حمل و نقل با LEAP 6- طراحی و پیاده سازی مدل پیشرفته عرضه انرژی در سیستم های سمت عرضه 7- روش مدلسازی پیشرفته(استاتیک و دینامیک)انتشارات زیست محیطی و هزینه های اکسترنالیتی 8- بهینه سازی جریان تولید و عرضه حامل های انرژی با اعمال محدودیت های فنی، اقتصادی و زیست محیطی 9- انجام تحلیل های پیشرفته هزینه فایده (Cost –Benefit) با استفاده از LEAP 10- آموزش روش طراحی سیاست ها، برنامه ها، راهکارها و Action Plan مطلوب بهبود سیستم انرژی(بهینه سازی مصرف و عرضه انرژی) 11- مدلسازی منطقه ای(شهری/استانی/ملی) با لایه های مختلف

ظرفیت دوره : 25 از 25

مکان برگزاری دوره: دفتر نیاوران یا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (ونک) به تعداد متقاضیان بستگی دارد.

تاریخ شروع دوره: متعاقباً اعلام خواهد شد.

روزها و ساعات برگزاری دوره: پنجشنبه ساعت 8 تا 19 و جمعه 8 تا 9 هر هفته - هر جلسه 4 ساعت و جمعاً به مدت 25 ساعت- زمان شروع کلاس ها متعاقباً اعلام خواهد شد

زمان برگزاری دوره: پنجشنبه ساعت 8 تا 19 و جمعه 8 تا 9 هر هفته - هر جلسه 4 ساعت و جمعاً به مدت 25 ساعت- زمان شروع کلاس ها متعاقباً اعلام خواهد شد

هزینه دوره: 9500000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین