ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: محمد مرادی- کارشناس ارشد مهندسی سیستم های انرژی

فایل رزومه استاد: دانلود رزومه

توضیحات: سيستم برنامه‌ريزي گزينه ‌هاي انرژي در بلند مدت ( ليپ)، ابزار مدل‌سازي جامع انرژي-اقتصاد-محيط زيست بر اساس سناريوهاست. سناريوها بر اساس چگونگي ساختار مصرف، تبديل و توليد انرژي در منطقه يا اقتصاد خاصي تحت دامنه گسترده‌اي از گزينه‌هاي جمعيتي، توسعه اقتصادي، فناوري، قيمت و امثال آن طراحي مي شوند. به خاطر ساختار داده ‌هاي انعطاف‌پذير، ليپ امكان تجزيه و تحليل قدرتمند مشخصه‌هاي فناوري و جزئيات مصارف نهايي را بر اساس انتخاب كاربران فراهم مي كند. جريان محاسبات در شکل1 ارايه شده است. با استفاده از نرم افزار ليپ، كاربران مي توانند شبيه‌سازي ساختار داده ‌هاي بسيار پيچيده اي را ايجاد نمايند. بر خلاف مدل‌هاي اقتصاد كلان، ليپ سعي نمي كند، اثر سياست‌هاي انرژي را بر روي اشتغال يا توليد ناخالص داخلي تخمين بزند، اگرچه اينچنين ايده‌هايي امكان ساخته شدن در پيوند با ليپ را دارند. همچنين، ويرايش جدید مدل ساز ليپ به طور خودكار ساختار بهينه مولفه هاي عرضه تحت سناريوها را توليد مي نمايد. امتيازات اصلي ليپ، انعطاف‌پذيري و كاربرد آسان آن مي باشد، كه اين امكان را فراهم مي‌كند تا تصميم‌گيران به راحتي ايده مورد نظر خود را در يك محيط و بستر مجازي ( كه نماينده سيستم انرژي است) بدون ذخيره مدل‌هاي بسيار پيچيده ارزيابي نمايند. گستره خدمات ليپ را مي‌توان به اجمال در ادامه تعريف كرد: به عنوان پايگاه داده‌، سيستم فراگيري براي طبقه‌بندي و نگهداري داده‌ها فراهم مي كند. به عنوان ابزار پيش بيني، كاربران را قادر مي سازد كه عرضه و تقاضاي انرژي را در افق برنامه ريزي پيش بيني نمايند. به عنوان ابزار تجزيه و تحليل سياست‌هاي انرژي، تاثيرات فيزيكي، اقتصادي و زيست محيطي برنامه‌هاي انرژي جايگزين ، سرمايه گذاري و اقدامات بهينه سازي را فراهم مي‌كند. از نرم افزار ليپ براي پيش بيني عرضه-تقاضا به منظور شناسايي الگوهاي آتي، شناسايي پتانسيل صرفه جويي، ارزيابي تاثيرات زيست محيطي، سياست‌هاي انرژي استفاده مي‌شود. همچنين براي آزمودن گستره اي از پروژه‌ها ( اعم از توسعه سيستم، تغيير تركيب حامل‌ها، بهينه‌سازي انرژي در بخش نهايي) و برنامه‌ها و فناوري‌ها، طراحي و ارزيابي سياست‌هاي انرژي و محيط زيست به تصميم‌گيران ياري مي‌رساند.

ظرفیت دوره : 25 از 25

مکان برگزاری دوره: پژوهشگاه نیرو و شرکت انرژی پاسارگاد

تاریخ شروع دوره متعاقبا اعلام می گردد

روزها و ساعات برگزاری دوره: پنجشنبه ساعت 14 تا 16 و جمعه 9 تا 13 هر هفته - هر جلسه 4 ساعت و جمعاً به مدت 30 ساعت- زمان شروع کلاس ها متعاقباً اعلام خواهد شد

زمان برگزاری دوره: پنجشنبه ساعت 14 تا 16 و جمعه 9 تا 13 هر هفته - هر جلسه 4 ساعت و جمعاً به مدت 30 ساعت- زمان شروع کلاس ها متعاقباً اعلام خواهد شد

هزینه دوره: 7000000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین