پایگاه دانش انرژی

در پایگاه دانش انرژی بیش از 3000 مرجع معتبر به زبان انگلیسی و فارسی برای بهره برداری کاربران قرار داده شده است. این اسناد ارزشمند مرتبط با حوزه انرژی بوده و شامل مقالات، کتب، گزارشات فنی، پژوهشی و بخشی نیز به تجربیات مدیران شرکت می باشد. بخشی از اجزای این پایگاه رایگان و بخشی دیگر با حفظ حقوق مالکیت معنوی با هزینه اندک می باشد که امکان خرید آنلاین فراهم می باشد. پایگاه دارای دو قسمت برای فارسی زبانان و دیگری برای انگلیسی زبانان می باشد که مطالب انگلیسی اغلب رایگان و مربوط به منابع انتشار یافته سازمان های معتبر بین المللی می باشد.

wind environ1 4
پایگاه دانش انرژی به زبان فارسی پایگاه دانش انرژی به زبان انگلیسی فروشگاه جامع اطلاعات  و داده های انرژی