دوره های آموزشی تخصصی مدیریت انرژی ویژه مجموعه های وزارت نفت

www.EnergyInformation.ir MnG 0 124

دلیل گستره فعالیت های مجموعه وزارت نفت در تولید و مصرف حامل های انرژی، دوره های گسترده ای برای آموزش سیستماتیک مدیریت مصرف انرژی و ارتقای کارایی تبدیل انرژی با کدهای مخصوص طراحی شده است که معمولا به طور سالانه در شرکت های ملی نفت، ملی گاز، ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و سایر زیرمجموعه ها برگزار می شود. شرکت انرژی پاسارگاد افتخار آمادگی برگزاری تمامی این دوره ها را برای مجموعه وزارت نفت و در صورت نیاز برای سایر ارگان ها همانند وزارت صنعت و وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی را دارد. در این قسمت اطلاعات گسترده ای از دوره ها و مواد آموزشی موردنیاز در کنار فایل های ارائه و ویدئوهای آموزشی جهت بهره برداری سازمان ها و شرکت ها و مدرسان قرار داده شده است:

ردیف نام دوره آموزشی مدیریت انرژی کد دوره وزارت نفت ساعات دوره آموزشی جزئیات دوره شامل چکیده، سیلابس و مواد آموزشی ثبت نام آنلاین
1 تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001 23025
16 صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
 2  دوره مدیریت و برنامه ریزی انرژی 66012  24  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
 3 نحوه تدوین خط مبنای مصرف انرژی تجهیزات صنعتی   66034  16  صفحه ویژه دوره را ببینید.  EnergyInfoOnlineReg03
 4 قراردادهای مبتنی بر عملکرد- EPC  65033  16  صفحه ویژه دوره را ببینید.  EnergyInfoOnlineReg03
5 مجموع قوانین و راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور   66015  8 صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
6  ممیزی انرژی در صنعت   66021  24 صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
7 پیمان های بین المللی زیست محیطی در زمینه انرژی  66017  16 صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
8  اقتصادسنجی انرژی  66018  16 صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
9  سیستم های بازیافت حرارت در واحدهای صنعتی 66024   16 صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
10  ممیزی انرژی در بخش ساختمان  66020  24 صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
11  تحلیل جریان انرژی در یک واحد صنعتی - نفت و گاز 66025  16  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
12  مدیریت سبزدر ساختمان های اداری 66035  16  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
13  انرژی و محیط زیست   24  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
14 ارزیابی کارایی انرژی در بویلرها و کوره های صنعتی 66003  24  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
15  ارزیابی کارایی انرژی در تجهیزات برقی  66004 24  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
16 ارزیابی کارایی انرژی در توربین های بخار و گاز  66005 24  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
17  ارزیابی کارایی انرژی در سیستم های هوای فشرده و بخار  66006 24  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
18  ارزیابی کارایی انرژی در فن و پمپ 66007  24  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
19  ارزیابی کارایی انرژی در کمپرسورها 66008  24  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
20  ارزیابی کارایی انرژی در مبدل ها و برج های خنک کننده 66009  24  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
21  ارزیابی کارایی انرژی در مبدل های بنزینی و دیزلی 66010  24  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
22  تولید همزمان برق و حرارت 66027  16  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
23 اصول مدل سازی انرژی 66001  16  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
24  معیارهای مصرف انرژی 66002  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
25  مدل سازی انرژی به کمک نرم افزار LEAP 66011 24  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
26  مدیریت، سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی در سطح کلان   24  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
27  ترازنامه انرژی 66014  16  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
28  اصول و مبانی ممیزی انرژی  66019 16  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
29  انرژی های تجدیدپذیر 66022   16 صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
30  سیستم های خورشیدی  66023 16  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
31  مکانیسم توسعه پاک 66026   16 صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
32  سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استانداردهای بین المللی رایج  23025  16 صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
33  مدل سازی انرژی به کمک نرم افزار MESSAGE 66029  16  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
34  نرم افزار مدیریت داده های انرژی 66030  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
35  ممیزی داخلی استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001 23026  16  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
36  سرممیزی استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001 23027  40 صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
37  سرممیزی استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001 (فشرده) 23028   24 صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
38  مدیریت و ممیزی انرژی در سیستم های تولید و عرضه نفت (واحدهای استخراج، تولید و بهره برداری نفت و تلمبه خانه ها و خطوط انتقال)   40  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
39  نرم افزار جامع مدیریت و بهینه سازی انرژی در بخش های صنعتی - MEASUR   40  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03
40 ممیزی و مدیریت انرژی در مجتمع های پتروشیمی   40  صفحه ویژه دوره را ببینید.  EnergyInfoOnlineReg03
41 ممیزی و مدیریت آب در مجتمع های صنعتی   30  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03 
42 تحلیل انتشارات زیست محیطی و راهکارهای کاهش انتشارات در صنایع نفت و گاز   24  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03 
43 مدل سازی و تحلیل انتشارات زیست محیطی(آلاینده ها و گلخانه ای) و ارزیابی راهکارهای کاهش با نرم افزار LEAP در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه ها   40  صفحه ویژه دوره را ببینید. EnergyInfoOnlineReg03