برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

مدیریت انرژی

Energyinfo2

همانطور که در تعریف مأموریت های شبکه اطلاعات انرژی آمده است، یکی از اهداف اصلی آن ارائه خدمات ملموس و کاربردی مدیریت انرژی با هدف بهینه سازی مصرف انرژی برای کاربران است.  مدیریت انرژی از بخش های زیر تشکیل شده است. برای بهره گیری از هر اطلاعات گسترده هر بخش، بر روی قسمت مربوطه کلیک کرده و مطالب را دنبال کنید.

Petroleum Refinery  imagesCAIGQKJF 
مدیریت انرژی در سمت عرضه سیستم انرژی
مدیریت انرژی در سمت تقاضای سیستم انرژی
Image result for energy strategy Image result for solar
دانش فنی و مهندسی مدیریت انرژی
تأمین تجهیزات انرژی کارآمد و تجدیدپذیر

برای اطلاعات از جزئیات هرکدام از مفاهیم زیر می توانید به نوشتجات پیوستی آنها رجوع کنید:

مدیریت انرژی

مدیریت و ممیزی انرژی

اصول کلی ممیزی انرژی

بررسی و خرید آنلاین تجهیزات بهینه سازی مصرف انرژی

بازار تجهیزات انرژی- اپکس مارکت

راهنمایی: اطلاعات و داده های مربوط به فناوری های نوین صرفه جویی مصرف انرژی از این قسمت قابل دستیابی است.

ویژه: استقرار و پشتیبانی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001

ردیف شرح کامل اطلاعات و داده ها مراجع توضیحات بیشتر
1 پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی کارآمد در یک سازمان ایرانی اطلاعات انرژی با توجه به شرایط ایران تهیه شده است.
2 موانع و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ایران  اطلاعات انرژی   اصول اولیه سیاستگذاری منسجم بهبود کارایی مصرف انرژی