برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی

 اصول، مفاهیم و دانش برنامه ریزی، مدل سازی و سیاستگذاری انرژی در این بخش اصلی برای کاربران ارائه خواهدشد. این قسمت از زیربخش های اصلی زیر تشکیل شده است.

22 audit1
مدل سازی سیستم انرژی برنامه ریزی انرژی آنچه در مورد LEAP باید بدانیم!
  25  ddw 05
سیاستگذاری انرژی مفاهیم و اصول اولیه آنچه در مورد هومر باید بدانیم!
EnergyInformation.ir scenario 0 EnergyInformation.ir scenario 7 EnergyInformation.ir scenario 5
مفهوم سیستم انرژی آینده نگاری و سناریو نویسی سیستم انرژی تحلیل قوانین و اسناد بالادستی

راهنمایی: جهت بررسی و ثبت نام آنلاین در دوره آموزشی"مدیریت و برنامه ریزی انرژی" اقدام کنید.

راهنمایی: جهت بررسی و ثبت نام آنلاین دوره آموزشی "برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی با LEAP" اقدام کنید.

راهنمایی: تعرفه طراحی و توسعه مدل های ویژه انرژی و آب با بهره گیری از مدل ساز LEAP و WEAP

راهنمایی: دسترسی به قسمت آنچه در مورد لیپ (LEAP) باید بدانیم

ابزارهاي مدل سازي انرژي، با ايجاد مکانيسم ها و قابليت هاي به هم پيوسته،  شناخت يکپارچه اي از سيستم هاي انرژي را فراهم مي نمايند. شناخت و تحليل نزديک به واقعيت سيستم انرژي اين امکان را به پژوهشگران، برنامه ريزان و تصميم گيران مي دهد تا بتوانند وضعيت فعلي سيستم انرژي را دقيق تر رصد کرده و با درک درست از چشم انداز سيستم هاي انرژي در بطن سناريوهاي محتمل، بهترين تصميم گيري را جهت بهبود، هدايت و همچنين پايدار سازي روند ها ايجاد نمايند. اين ابزار ها، مدل هاي تقاضاي انرژي، مدل هاي عرضه انرژي، مدل هاي ماژولار و در نوع پيشرفته مدل هاي هيبريدي را در بر مي گيرند. بهره گيري از قابليت نهفته اين ابزارها و تلاش جهت بومي سازي آنها در جهت حل مشکلات انرژي در مقياس خرد و کلان مي تواند از بروز بسياري از تصميمات مبتني بر سعي و خطا و عدم قطعيت جلوگيري کرده و با تدارک مدل هاي منطبق بر واقعيت هاي بومي مي توان از منابع کمياب سرمايه اي و انساني به بهترين نحو ممکن بهره جست. بخش نفت و گاز مهمترين ضلع سيستم انرژي ايران محسوب مي شود، که از مشکلاتي نظير عدم تخصيص بهينه منابع، قيمت هاي پايين حامل ها، شدت انرژي و انتشار آلايندگي بالا، عدم رسوخ مناسب فناوري هاي پيشرفته، عدم بهره گيري از ابزارهاي جديد با رويکرد يکپارچه رنج مي برد. مشکلات مربوط به برنامه ريزي يکپارچه جريان انرژي در کليت سيستم انرژي ، ايجاد بستري براي ارزيابي فني-اقتصادي و زيست محيطي راهکارها، برنامه ها و سياست ها، بهره برداري بهينه از منابع تا حدودي با بهره گيري از ابزارهايي نظير LEAP قابل جبران مي باشد