برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی

 اصول، مفاهیم و دانش برنامه ریزی، مدل سازی و سیاستگذاری انرژی در این بخش اصلی برای کاربران ارائه خواهدشد. این قسمت از زیربخش های اصلی زیر تشکیل شده است.

22 audit1
مدل سازی سیستم انرژی برنامه ریزی انرژی آنچه در مورد LEAP باید بدانیم!
  25  ddw 05
سیاستگذاری انرژی مفاهیم و اصول اولیه آنچه در مورد هومر باید بدانیم!
EnergyInformation.ir scenario 0 EnergyInformation.ir scenario 7 EnergyInformation.ir scenario 5
مفهوم سیستم انرژی آینده نگاری و سناریو نویسی سیستم انرژی تحلیل قوانین و اسناد بالادستی

راهنمایی: جهت بررسی و ثبت نام آنلاین در دوره آموزشی"مدیریت و برنامه ریزی انرژی" اقدام کنید.

راهنمایی: جهت بررسی و ثبت نام آنلاین دوره آموزشی "برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی با LEAP" اقدام کنید.

راهنمایی: تعرفه طراحی و توسعه مدل های ویژه انرژی و آب با بهره گیری از مدل ساز LEAP و WEAP

راهنمایی: دسترسی به قسمت آنچه در مورد لیپ (LEAP) باید بدانیم