برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی

 اصول، مفاهیم و دانش برنامه ریزی، مدل سازی و سیاستگذاری انرژی در این بخش اصلی برای کاربران ارائه خواهدشد. این قسمت از زیربخش های اصلی زیر تشکیل شده است.

22 audit1
مدل سازی سیستم انرژی برنامه ریزی انرژی آنچه در مورد LEAP باید بدانیم!
  25  ddw 05
سیاستگذاری انرژی مفاهیم و اصول اولیه آنچه در مورد هومر باید بدانیم!
EnergyInformation.ir scenario 0 EnergyInformation.ir scenario 7 EnergyInformation.ir scenario 5
مفهوم سیستم انرژی آینده نگاری و سناریو نویسی سیستم انرژی تحلیل قوانین و اسناد بالادستی

راهنمایی: جهت بررسی و ثبت نام آنلاین در دوره آموزشی"مدیریت و برنامه ریزی انرژی" اقدام کنید.

راهنمایی: جهت بررسی و ثبت نام آنلاین دوره آموزشی "برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی با LEAP" اقدام کنید.

راهنمایی: تعرفه طراحی و توسعه مدل های ویژه انرژی و آب با بهره گیری از مدل ساز LEAP و WEAP

راهنمایی: دسترسی به قسمت آنچه در مورد لیپ (LEAP) باید بدانیم

ابزارهاي مدل سازي انرژي، با ايجاد مکانيسم ها و قابليت هاي به هم پيوسته، شناخت يکپارچه اي از سيستم هاي انرژي را فراهم مي نمايند. شناخت و تحليل نزديک به واقعيت سيستم انرژي اين امکان را به پژوهشگران، برنامه ريزان و تصميم گيران مي دهد تا بتوانند وضعيت فعلي سيستم انرژي را دقيق تر رصد کرده و با درک درست از چشم انداز سيستم هاي انرژي در بطن سناريوهاي محتمل، بهترين تصميم گيري را جهت بهبود، هدايت و همچنين پايدار سازي روند ها ايجاد نمايند. اين ابزار ها، مدل هاي تقاضاي انرژي، مدل هاي عرضه انرژي، مدل هاي ماژولار و در نوع پيشرفته مدل هاي هيبريدي را در بر مي گيرند. بهره گيري از قابليت نهفته اين ابزارها و تلاش جهت بومي سازي آنها در جهت حل مشکلات انرژي در مقياس خرد و کلان مي تواند از بروز بسياري از تصميمات مبتني بر سعي و خطا و عدم قطعيت جلوگيري کرده و با تدارک مدل هاي منطبق بر واقعيت هاي بومي مي توان از منابع کمياب سرمايه اي و انساني به بهترين نحو ممکن بهره جست. بخش نفت و گاز مهمترين ضلع سيستم انرژي ايران محسوب مي شود، که از مشکلاتي نظير عدم تخصيص بهينه منابع، قيمت هاي پايين حامل ها، شدت انرژي و انتشار آلايندگي بالا، عدم رسوخ مناسب فناوري هاي پيشرفته، عدم بهره گيري از ابزارهاي جديد با رويکرد يکپارچه رنج مي برد. مشکلات مربوط به برنامه ريزي يکپارچه جريان انرژي در کليت سيستم انرژي ، ايجاد بستري براي ارزيابي فني-اقتصادي و زيست محيطي راهکارها، برنامه ها و سياست ها، بهره برداري بهينه از منابع تا حدودي با بهره گيري از ابزارهايي نظير LEAP قابل جبران مي باشد.

پلتفرم LEAP نرم افزار پیشرفته ای برای مدل سازی سیستم انرژی و انتشارات زیست محیطی می باشد که بسان یک زبان برنامه نویسی سیستم انرژی و با قابلیت های بسیار بالا قادر است تمام ابعاد انرژی همانند مصارف انواع حامل ها، ساختار مصرف انرژی، زنجیره عرضه، انتشارات زیست محیطی اعم از جوی و سایر را مدل سازی و شبیه سازی نماید و همچنین امکان شبیه سازی و یا بهینه سازی ریاضی سیستم انرژی با انواع موتورهای بهینه سازی میسر می باشد. با بهره گیری از قابلیت های مدیریت سناریو، قادر است تمام راهکارها (بیش از صدها) راهکار را همزمان مدل سازی کرده و این راهکارها می تواند شامل راهکارهای بهبود مصرف حامل های انرژِ، مدیریت انرژی، کاهش انتشارات زیست محیطی، کاهش فلر و همچنین انتشارات غیرفرآیندی را مدل سازی نماید.

www.EnergyNetwork.ir LEAP 05

پیش بینی مصارف انرژی در بازه های کوتاه مدت (ساعتی و ماهانه و سالانه) و بازه های بلند مدت و برنامه ریزی برای توسعه زنجیره عرضه برای تأمین نیازهای آتی انرژی از جمله قابلیت های دیگر این پلتفرم می باشد. مدل ها از نقطه صفر بر مبنای ویژگی های بومی و فنی توسعه داده شده و معمولا با ساختار پارامتریک قادر هست تمام جنبه های انرژی و محیط زیست را در یک مجتکع پتروشیمی مدیریت نماید.

اگرچه ابزار LEAP ابعاد انرژی و محیط زیست را مدل سازی می نماید، لیکن با ابزار WEAP هم می توان سیستم آب و اقلیم را مدل سازی نمود.

مدل LEAP قادر هست علاوه بر مسائل انرژی و انتشارات زیست محیطی، هزینه های تمام شده کاهش کربن و همچنین منحنی های MACCs را برای مجتمع محاسبه نماید.

از اتصال مدل های سیستم انرژی (LEAP) و سیستم آب (WEAP) و شبیه سازی برهم کنش ها ، مدل نکسوس انرژی، آب و محیط زیست ایجاد خواهد شد که به مثابه ابزاری یکپارچه برای مدیریت و برنامه ریزی انرژی، آب و محیط زیست در مجتمع در کوتاه مدت و بلند مدت بوده و هرچه آنچه که مجتمع در این سه حوزه نیاز دار، راه حل های یکپارچه ای ارائه خواهد داد.