کسب و کار انرژی

 در این قسمت از وبسایت اطلاعات و داده های مفید و گسترده ای در مورد فضای کسب و کار انرژی ایران و جهان به کاربران و مخاطبان ارائه می دهد. عمده فعالیت کسب و کار انرژی شامل تأمین تجهیزات انرژی، بورس انرژی ایران(شامل بورس کالا) و تبلیغات بخش انرژی ایران می باشد. وب سایت ویژه ای برای تأمین تجهیزات انرژی ایجاد شده است. همچنین اطلاعات مفصل در مورد تجهیزات انرژی، بازار خرید فروش تجهیزات و سایر موارد در بخش های دیگر وب سایت قابل ملاحظه است.

Image result for advertising icon
تأمین تجهیزات انرژی بورس انرژی تبلیغات انرژی
Image result for market icon Image result for information technology icon png Image result for price icon
بازار تجهیزات انرژی اطلاعات تجهیزات انرژی معرفی و تحلیل کسب و کارهای پربازده و پیشرفته