برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

خدمات پژوهشی انرژی

شبکه اطلاعات و داده های انرژی تاکنون فعالیت های گسترده در بخش پژوهش های انرژی داشته است که ماحصل آن اجرای بیش از 50 طرح پژوهشی در این حوزه می باشد. همچنین تیم خبره ای از برگزیدگان حوزه انرژی آماده مشارکت در طرح های پژوهشی، فروش خدمات تخصصی، تهیه تجهیزات آزمایشگاهی، ابزار دقیق و همچنین نرم افزارهای تخصصی و نایاب بخش انرژی است. بطور کلی طبقه بندی فعالیت های شرکت در حوزه های زیر می باشد.

 imagesCA8J8F69  
بخش نفت بخش گاز طبیعی بخش پتروشیمی و فرآیندی بخش برق و نیروگاه
building     thCADD8904
مدیریت مصرف انرژی ساختمان مدیریت مصرف انرژی در صنعت برنامه ریزی و مدل سازی و سیاستگذاری نرم افزارهای تخصصی
 images     images 3 
حفاظت محیط زیست طراحی سیستم های هیبریدی تولید انرژی طراحی سیستم های خاص سیستم های مدیریت انرژی
10  7  9
سیستم های مدیریت انرژی طراحی ساختمان های بهینه انرژی راه حل های سیستمی انرژی ها و فناوری های نوین