پرتال کاربران

پرتال کاربران مجموعه امکاناتی است که برای کاربران وب سایت پیش بینی شده است و بویژه دسترسی به طیف وسیعی از داده ها بعد از عضویت در وب سایت در این قسمت آماده شده است. این پرتال از قسمت های زیر تشکیل شده است که دسترسی به اغلب قسمت ها مستلزم عضویت در وب سایت می باشد.در قسمت اطلاعات کاربردی حجم گسترده ای از داده ها و اطلاعات قرار گرفته اند که کاربران را به مجموعه های اطلاعات مطلوب شان هدایت می کند.

13  metalseat  ert 
 درج کالا برای فروش بازار تجهیزات انرژی دسترسی به اطلاعات کاربردی
 15  8  1
 درج کالا برای خرید  سفارش اطلاعات و داده ها مدیریت و ثبت نام دوره ها
13  4  5
ثبت نام سرویس کاران پایگاه های شبکه انرژی بررسی و خرید آنلاین تجهیزات
 thCAEQGM3B  index2  images16
پایگاه داده ها ثبت نام شرکت های انرژی درج تبلیغات