پایگاه داده های زیست محیطی

   رشد صنعتي، مصرف خودروها و افزايش شهرنشيني، مشكلات آلودگي را در ايران تشديد كرده‌اند. كيفيت نازل هواي شهري ناشي از مصرف بيش از حد سوخت هاي فسيلي آلاينده، بهره ‌گيري از فناوري قديمي و ناكارآمد در صنعت، بويژه در بخش‌هاي متالورژي و شيميايي‌‌ مي باشد. علاوه بر اين، سياست‌هاي صنعتي سازی در كنار نرخ بالاي تبديل ارز و پيگيري سياست درونگرايي اقتصادي،  موجب ترويج بهره‌برداري از صنايع انرژي‌بر و آلاينده‌ شده است.  فقدان انگيزه‌ و آموزش‌هاي صحيح، همچنين مشكلات ناشي از بهره‌برداري و نگهداري نامناسب صنايع،  معضلات آلودگي جوي را شدت بخشيده است. علاوه بر اين، قيمت‌هاي پايين انرژي انگيزه اندكي را براي صرفه‌جويي انرژي و بهبود كارايي در بخش‌هاي انرژي و توسعه تجدیدپذیرها برمي انگيزد برآوردهای انجام گرفته بر اساس ساختار اقتصادي،  فرآيندها، توليد، مصرف سوخت در بخش‌هاي مختلف و مصرف گاز طبيعي در سال 1391،  ميزان ساکس 1870 کیلو تن و دي‌اكسيدكربن را حدود 557 مگاتن نشان مي‌دهد. علاوه بر اين، سوزاندن گاز‌طبيعي بخش بزرگي از آلودگي‌ها يعني حدود 545كيلوتن ناکس و حدود 300 مگاتن دی اکسید کربن را تشكيل مي‌دهد. حدود 55 درصد اين انتشار آلودگي از خشكي و 45درصد از منابع ساحلي نشأت‌ مي‌گيرند.

از نظر سهم انتشار آلایندگی،  در مورد دی اکسید کربن بخش نیروگاهی با سهم 31.4 درصد در رتبه نخست بوده و بخش های حمل و نقل و خانگی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مورد ناکس، بخش حمل و نقل با سهم 48.1 درصد در رتبه نخست بوده و بخش های نیروگاهی و صنعت در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین در مورد ساکس، تولید نیروگاهی و حمل و نقل در صدر قرار گرفته و بخش عمده ای از ذرات ریز معلق حاصل احتراق سوخت در بخش حمل و نقل ایران (سهم 78 درصدی) می باشد. بررسی داده های تاریخی نشان می دهد که متوسط رشد سالانه (5 سال گذشته) ناکس 6.18 درصد، ساکس 1.57 درصد، مونواکسید کربن 0.16 درصد، ذرات معلق 1.77 درصد، دی اکسید کربن 2.5 درصد و متان 5.82 درصد بوده است.

imagesCAM5KRZX
داده های زیست محیطی
گزارشات، اسناد و نوشتارها
189px-World Outline  
سایر کشورها فناوری های انرژی کارآمد و محیط زیست پسند