آخرین آگهی ها و اطلاعیه های اطلاعات انرژی

آگهی شماره 1- اردیبهشت 1397

استخدام مهندس نرم افزار مسلط به نرم افزار طراحی و توسعه وب سایت جولا و مسلط به طراحی اپلیکیشن موبایل و کار با پایگاه داده ها دارای رزومه کاری مناسب و تجربه انجام کارهای مشابه و موفق و همچنین تعهد حرفه ای به کار

www.EnergyInformation.ir JOB 01