راهنمای خرید آنلاین اطلاعات

www.EnergyInformation.ir online 4

با توجه به اینکه قابلیت خرید آنلاین بسیاری از اطلاعات و داده های وب سایت برای کاربران میسر شده است و گاها کاربران محترم شیوه اقدام به خرید را مبهم تشخیص دادند بدین ترتیب در این قسمت راهنمای خرید آنلاین اطلاعات و داده ها را در ادامه توضیح داده خواهند شد. لازم است گام های زیر در هر خرید توسط کاربران دنبال گردد:

گام اول: ثبت نام در وب سایت و اخذ مشخصات نام کاربری و گذر واژه

گام دوم: جستجوی اطلاعات و یا داده های موردنیاز در قسمت جستجوی بالای منو در سمت چپ و یا جستجوی تفصیلی اطلاعات و داده ها در قسمت در پایگاه جستجوی داده ها

گام سوم: انتخاب داده ها و یا اطلاعات مورد نظر و ادامه خرید تا پرداخت نهایی قیمت با کارت شتاب

گام چهارم: مراجعه به منوی سبد خرید (منوهای بالای صفحه)، سپس مراجعه به منوی دانلودهای من و برداشت اطلاعات و داده ها

گام پنجم: مراجعه به منوی سبد خرید (منوهای بالای صفحه)، سپس مراجعه به منوی سفارش های من و برداشت فاکتور خرید (همچنین لینک ها و فاکتور خرید به ایمیل هم ارسال شده اند)