برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

دکتر علی امامی میبدي -  دکتر تیمور محمدي  سید محمد هادي سلطان العلمایی


چکیده

عوامل موثر بر تقاضاي گاز طبیعی در بخش هاي مختلف مصرفی بسیار زیاد هستند و بنابراین، ضروري است که تابع تقاضاي این حامل انرژي به تفکیک بخش هاي مختلف تخمین زده شود.    در این میان بخش خانگی با بیش از درصد مصرف در سال هاي اخیر بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.

منبع : فصلنامه اقتصاد مقداري

 


50,000ریال
تعداد:

مجتبی بهمنی -  امین قاسمی نژاد - علی اکبر کریمیان حکیمه آرامش


چکیده

در چند دهه اخیر با پیشرفت فناوری تولید و کارایی مصرف انرژی، انرژیهای با کیفیت بالا مانند الکتریسته ، جایگزین سوخت های با کیفیت پایین مانند زغال سنگ شده است. برق به عنوان یکی از نهاده های تولید در بخش های اقتصادی به خصوص بخش کشاورزی، از اهمیت ویژه برخوردار است.

منبع : تحقيقاتاقتصادكشاورزي

 

50,000ریال
تعداد:

احمد ملكي نسب -  مسعود تابش - مهدي قاليباف سر شوري


چکیده

منابع تامين آب با فشار فزايندهاي براي پاسخ به نيازهاي رو به رشد شهرها مواجه هستند.  رشد جمعيت و توسعه اقتصادي -  اجتماعي موجب افزايش مصرف آب و تحميل هزينههاي هنگفت براي توسعه تاسيسات آب و فاضلاب شده است.در اين شرايط، مديريت منابع آب به شدت نيازمند نگاهي جامع ميباشد.

منبع : تحقيقات منابع آب ايران

 

50,000ریال
تعداد:

علی امامی میبدی  -  عبدالرسول قاسمی - علیرضا گلچین فر


چکیده

قیمت گذاری مناسب و منطقی گاز در راستای حفظ و نگهداری و استفاده مناسب از منابع هیدروکربوری ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما این موضوع میبایست با توجه به گستردگی سرزمین ایران و اختلافات جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و .... در مناطق و استانهای مختلف کشور به صورتی انجام پذیرد تا مانع از کاهش رفاه کلی جامعه گردد.

منبع : فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

محمدرضا زارع رئیس آبادی  - مهدی ندری پری - محمد پرواز دوانی


چکیده

یکی از چالش های پیش روی شرکت های بهره بردار در عملیات تکمیل و تولید از چاه های نفتی و گازی، تولید ماسه سازند است. توانایی پیش بینی تولید ماسه در چاه های یک مخزن با هدف تصمیم گیری جهت استفاده از شیوه های مختلف کنترل آن موضوعی اساسی تلقی می شود. بنابراین آنالیز و بررسی شرایط تولید ماسه و انتخاب مسیر بهینه ی حفاری قبل از حفر چاه مسائل بسیار مهمی هستند که کمتر مورد توجه قرار می گیرند.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

داریوش شیر مردی  - برزو عسگری - امیر افضل کیانی شاهوند


چکیده

طی چند سال اخیر به دلیل مشکلاتی از قبیل زمان بر بودن و هزینه های فراوان حفاری و سایر محدودیت ها در روش های حفاری قدیمی، روش ها و راهکارهای جدیدی پیشنهاد شده که از آن جمله می توان به حفاری لیزری اشاره کرد. هدف اصلی تمامی آزمایش هایی که تاکنون انجام شده دستیابی به بیشترین مقدار حفاری با کمترین زمان و هزینه بوده است.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

حمید بنی اسدی


چکیده

در مخازن گاز میعانی با افت فشار مخزن به زیر فشار نقطه ی شبنم، تولید میعانات گازی در مخزن و به خصوص ناحیه ی اطراف چاه دیده می شود. به منظور جلوگیری از این رخداد می توان فشار مخزن را با تزریق مواد مختلف مانند آب یا گاز حفظ کرد یا نرخ افت فشار مخزن را با حفر چاه افقی و ایجاد شکاف هیدرولیکی کاهش داد یا میعانات تولید شده در اطراف چاه را با روش های مختلف مانند تزریق امتزاجی گاز، تغییر تراوایی اطراف چاه و تابش امواج فراصوت تولید کرد.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

 

0ریال
تعداد:

اشکان معقولی - شهرام کیانپور - محمد مهدی برمکی - امیر شوشتری


چکیده

این مقاله در خصوص بررسی علل افزایش غلظت گاز H2Sدر یکی از میادین ایرانی نفت و گاز در خلیج فارس می باشد. بررسی های انجام شده بر روی این میدان نشان دهنده افزایش غلظت گاز سولفید هیدروژن از 24000 ppm به 32000 ppm  بین سال های 1383 تا 1392 است. این میدان شامل 2 لایه مخزنی عمده عرب و خاتیاست که افزایش غلظت گاز سولفید هیدروژن به لایه عرب این میدان مربوط  می شود. در حال حاضر، به منظور حفظ فشار مخزن، آب دریا به لایه عرب تزریق می گردد.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

ابراهیم قربانی


چکیده

عملیات شکست هیدرولیکی، یکی از روش های افزایش بهره دهی چاه های نفت و گاز محسوب می شود. این عملیات، فرآیندی است که در آن، سیال با نرخ تزریقی نسبتا ً بالا درون چاه پمپ می شود. عملیات پمپ کردن تا جایی ادامه می یابد که فشار به حدی برسد که باعث ایجاد و سپس، گسترش شکست در دیواره چاه شود

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

 

0ریال
تعداد:

سجاد امانی - علی غلامی - علیرضا جواهری نیستانک


چکیده

یکی از مهم ترین و مشکل ترین کارها در مراحل اکتشافات منابع طبیعی، به دست آوردن داده های مناسب است. داده ها پس از انجام مراحل پردازشی، وارد مرحله تفسیر می شوند تا از طریق آن، مکان های احتمالی ِ منابع طبیعی مشخص گردند. پس اگر این داده ها دارای کیفیت بالایی نباشند، یا به عبارتی، میزان سیگنال به نوفه ی آنها بالا نباشد، خطا در مرحله تفسیر بیشتر می شود.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

 

0ریال
تعداد:

محمد طالبی کناری - امیر حسین جاویدیان


چکیده

از کاربرد طراحی لرزه ای برای مطالعات زیرسطحی بیش از هفت دهه می گذرد، با این وجود، این روش طی سه دهه ی گذشته بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.[1]و[2] در این مطالعه سعی شده تا با توجه به اطلاعات قدیمیِ موجود در منطقه شامل اطلاعات زمین شناسی، اطلاعات سرعتی چاه،SEG- قدیمی خطوط دوبعدیِ موجود در منطقه مورد مطالعه و نیز اطلاعات مربوط به طراحی سه بُعدی پروژه های مجاور پیشین، نسبت به طراحی لرزه ای سه بُعدی اقدام گردد

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

علیرضا مرتضایی - محمدرضا کمالی


چکیده

مطالعه حاضر به ساخت مدل تخلخل در یکی از میادین کربناته با بهره‌گیری از روش غیرقطعی2 شبیه‌سازی گاوسی پی‌درپی می‌پردازد. عموماً به ‌کارگیری روش‌های غیرقطعی و محاسبه‌ی تحقق‌های متعدد از متغیرهای مخزنی منجر به افزایش قطعیت نتایج حاصل از مدل‌سازی‌های مخزنی شده و امکان انجام بررسی‌های عدم ‌قطعیت را نیز فراهم می‌آورد. در مطالعه‌ی حاضر، مخزن مورد مطالعه ناهمگنی‌های چشم‌گیری در بخش‌های مختلف دارد که این امر منجر به کاهش صحت مدل‌سازی‌های زمین آماری با افزایش واریانس تخمین می‌شود.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

سید مرتضی موسوی - بابک مرادی - افشین جنت رستمی -ریاض خراط -عبدالنبی هاشمی


چکیده

در این تحقیق مدل سیال مخزن با استفاده از داده های آزمایشگاهی و نرمافزار PVTi ساخته شده و سپس به کمک نرمافزار FloGrid و انتخاب بخش مناسب مخزن از مدل اصلی، مدل استاتیک آن بخش برای شبیه سازی آماده گردیده است. در ادامه پس از ساختن مدل دینامیک آن قسمت از مخزن توسط شبیه ساز Eclipse 100 ، شبیه سازی سناریوهای ازدیاد برداشت روی مدل ناحیهای انجام پذیرفت. نتایج شبیه سازی های مختلف، نشاندهنده ی بازیافت بهتر فرآیند GAGD در مقایسه با سایر روش های ازدیاد برداشت بود

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

محمد زاهد زاده - سکینه شکر الله زاده - عماد رعایایی - محمد صابر کرم‌ بیگی - محمد علی عمادی


چکیده

اغلب میادین نفتی به ‌ویژه میادین تحت رانش آب، با مشکل تشکیل رسوب روبرو هستند. شبیه ‌سازی رسوبات معدنی اطلاعات مفیدی در زمینه‌ی نوع، محل و مقادیر تشکیل رسوبات ارائه می‌دهد. به ‌علاوه شبیه ‌ساز خطوط جریان 1 توانمندی برآورد مقدار ارتباط بین چاه‌های تزریقی و تولیدی را دارد. د مطالعه‌ی حاضر شبیه ‌سازهای ترمودینامیکی (ScaleSoftPitzer) ، اختلاف محدود 2(Finite difference)، اکلیپس(Eclipse100)، خطوط جریان(Frontsim) و شبیه‌ ساز واکنش (CMG_GEM GHG)جهت مطالعه‌ی رسوب و ارتباط بین چاه‌ها در میدان کربناته‌ ی A که تحت رانش آب است به ‌کار گرفته شدند.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

رحیم بهوند پور - فریده گلبابایی


چکیده

سکوهای نفتی به‌ دلیل شرایط عملیاتی حاد، تراکم زیاد تجهیزات و پرسنل و همچنین حجم قابل‌ توجه مواد هیدروکربنی و شیمیایی گوناگون، پتانسیل فراوانی جهت بروز حوادث بزرگ و بحرانی و نیز زیان‌های اقتصادی هنگفت ناشی از آنرا دارند. مطالعه‌ی حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک و آنالیز پیامد حوادث فرآیندی با رویکرد پیشگیری، کنترل و آمادگی در برابر این حوادث انجام شده است

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

دانیال زین آبادی بجستانی - بهزاد رستمی


چکیده

به دلیل تفاوت نفوذپذیری بین ماتریس و شکاف، پتانسیل بازیافت ثانویه در مخازن شکافدار نسبت به مخازن متعارف کمتر است. در این مخازن، سیال تزریقی از طریق شکاف به راحتی به چاه تولیدی رسیده و مقدار زیادی نفت در ماتریس به تله می افتد. این نفتِ به تله افتاده را می توان با استفاده از جریان متقاطع / انتقال جرم از ناحیه به تله افتاده به ناحیه جریانی، بازیافت کرد.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

هادی باقرزاده - مجتبی کریمی


چکیده

شکافت هیدرولیکی یک تکنیک مناسب برای تحریک بسیاری از چاه ها تحت شرایط گوناگون است. در ابتدا این تکنیک برای مخازن گازی با نفوذپذیری پایین به کار گرفته شد و هم اکنون نیز نقش اساسی در سازندهای ماسه سنگی با نفوذپذیری پایین دارد و به طور فزاینده برای تولید از مخازن کربناته، شیلی و زغال سنگی با نفوذپذیری پایین استفاده می شود. سیال شکاف زنی یکی از مهم ترین ملزومات شکافت هیدرولیکیِ موفق به شمار می رود.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

 

0ریال
تعداد:

رضا صالحی مورکانی - رضا حاجی هاشمی


چکیده

با توجه به اینکه بیشتر مخازن موجود در مناطق نفت خیز جنوب در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و ضخامت لایه نفتی در این مخازن کاهش یافته، چاه های بسیاری مشکل تولید آب و گازِ دارند. یکی از راه های سریع و اقتصادیِ تعمیر این قبیل چاه ها، استفاده از فناوری Casing Patch است. این فناوری مانند یک لوله آستری بوده و به دو صورت فلزی و غیرفلزی (قابل انبساط) وجود دارد که می تواند با مسدود سازی مشبک ها ی مورد نظر، به تداوم تولید نفت کمک کند.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

حمید حسین نژاد


چکیده

سرمایه انسانی عنصر و مؤلفه مهمی از دارایی نامشهود یک سازمان است. گرچه خاستگاه نظری و مفهومی آن در ابتدا از طرف اقتصاد دانان مطرح شد، لیکن کاربرد آن در عرصه سازمان ها، توجه متخصصان منابع انسانی و مدیریت را به خود جلب نموده به نحوی که در آینده، سهم حداکثری از اقتصاد و ثروت یک کشور را به خود اختصاص می دهد. جهت گیری اساسی و هدف غایی مدیریت سرمایه انسانی، خلق" ارزش افزوده" در سازمان از طریق شایستگی های نیروی انسانی به جهت کسب مزیت رقابتی است

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

علی عرب زاده -  مونا گلچین پور


چکیده

در این مقاله به بررسی تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت نفت پرداخته شده است. بازرسی بر مبنای ریسک از اوایل دهه 90 جهت پاسخ به نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای مدیریت ریسک و اولویت بندی تجهیزات بر اساس میزان ریسک توسعه یافت. بازرسی بر مبنای ریسک یک روش نوین در مدیریت بازرسی بوده و از ارزیابی ِ ریسک، به منظور برنامه ریزی، توجیه و تفسیر نتایج حاصل از بازرسی، آزمایش و پایش استفاده می کند

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

 

0ریال
تعداد:

حامد خرمی -  امید فتاحی -   شیوا قنبری


چکیده

امروزه مفهوم رقابت در کسب و کار از رقابت بین بنگاه ها به رقابت بین زنجیره های تأمین گسترش یافته است. برای موفقیت در این محیط رقابتی باید هم در استراتژی و هم در اجرا، هماهنگی و همگامی کاملی بین حلقه های مختلف زنجیره برقرار باشد. مدیریت زنجیره ی تأمین، عاملی برای نیل به این مقصود است. مدیریت مؤثر زنجیره ی تأمین به ویژه در زنجیره های پیچیده ای مانند زنجیره ی تأمین بالادستی نفت، نیازمند توجه به عوامل استراتژیکی است.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

عباس سلحشور - فرشید سهیلی نجف آبادی -   مصیب کمری


چکیده

خواص سنگ و سیال نقش بسیار مهمی در موفقیت مدیریت و توسعه ی مخازن نفت و گاز دارند. تراوایی3 (نفوذپذیری) از مهم ترین ویژگی های سازندهای هیدروکربنی است. تراوایی را از طریق اندازه گیری های مستقیم آزمایشگاهی روی مغزه های سنگ یا آزمایش چاه به دست می آورند. اما به دلیل وقت گیر و هزینه بر بودن و همچنین مشکلات عملیاتی، فقط تعداد محدودی از چاه ها مغزه گیری شده یا آزمایش چاه فقط به تعداد محدودی در میدان نفتی صورت می گیرد.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

احسان صالحی - عبدالرحیم جواهریان - مجید عطایی پور - ناصر کشاورز فرج خواه - حسین خوشدل


چکیده

شرایط ترمو باریک ( فشار و دما ) که تشکیل و پایداری هیدرات های گازی را ممکن می سازد، به گونه ای است که امکان حضور این کریستال ها را در رسوبات حاشیه شیب قاره فراهم می نماید. در این شرایط، روش های لرزه ای به عنوان یک ابزار کاربردی در ارزیابی این ذخایر اهمیت می یابند. وارون سازی مقاومت کشسان (EI) از جمله ی این روش هاست که امکان تعیین خواص کشسان و شناسایی جنس سنگ و سیال ِ رسوبات حاوی هیدرات و گاز آزاد را از مقاطع بر انبارش با زاویه ی محدود فراهم می سازد. در مقایسه با مقاطع برانبارش، تفکیک محدوده های زوایای تابش مختلف دارای این مزیت است.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

حجت الله صفری - محمود جوکار -  محمد سراج


چکیده

تاقدیس رگ سفید با روند 115 -N 105 به عنوان یکی از میادین نفتی اصلی زاگرس، در بخش جنوبی فرو افتادگی دزفول در ساحل شمالی خلیج فارس واقع شده است.  بخش غربی این ساختار ضمن تحمل خمشی راست گرد، دارای روند 170 –N160 گردیده است. تفسیر داده های لرزه ای، ادامه عمقی گسل رگ سفید را در یال جنوب غربی تاقدیس با هندسه قاشقی نشان می دهد. عملکرد این گسل رانده، سبب رانده شدن یال جنوب غربی و ایجاد تاقدیس رگ سفید شده است. گسل مدفون هندیجان، یک گسل عرضی راست زاویه با مولفه راست بر می باشد

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

رضا علیپور یگانه - سید صالح هندی - سید مهدیا مطهری


چکیده

نقش و جایگاه تأثیرگذار مدیریت داده در تمام عرصه ها بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع زمانی خود را بیشتر نمایان می کند که در صنعت بزرگی مثل بخش بالادستی صنعت نفت نقش آفرینی نماید. از همین رو، در این مقاله سعی شده است تا تعریفی دقیق و علمی از داده، اطلاعات، دانش و خرد و مصادیق آنها در بالادستی صنعت نفت ارایه شده و  اثرات اقتصادی عدم قطعیت ناشی از کمبود یا فقدان داده بررسی شود.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

کیوان کاظمی- مریم خسروی-بهزاد رستمی


چکیده

حین تزریق گاز در مخزن، به علت وجود انواع ناهمگونی ها (سنگ و سیال )، نفت در ابعاد ماکروسکوپیک3  و میکروسکوپیک4  به تله می افتد. نفت به جامانده را می توان با نیروها و مکانیزم هایی نظیر تبخیر، نفوذ / انتشار، تورم و جریان های متقاطع (ویسکوز، ثقلی و موئینه) تولید کرد. میزان بازیافت نفت به خواص گاز تزریقی، رژیم تزریق ( غیر امتزاجی، نزدیک امتزاجی و امتزاجی )، حضور آب و میزان حفرات ته بسته بستگی دارد. در این مطالعه با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی خاص، تأثیر فشار تزریق دی اکسیدکربن در بازیافت نفت به جامانده بررسی شده است

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

مجید راضی پور - سید تقی ابطحی فروشانی- ضحی وطنی


چکیده

در مقاله ی حاضر اثر تزریق گازهای طبیعی غنی و خشک و گاز نیتروژن بر فرآیند رسوب آسفالتین در مخازن نفتی بررسی شده است. برای این منظور از مفاهیم ترمودینامیکی تعادل سه فازی استفاده شده که در آن آسفالتین به عنوان فاز جامد خالص در نظر گرفته می شود. سنگین ترین جزء ترکیب به دو بخش رسوب کننده و رسوب نکننده تقسیم شده است [5]. مدل ساخته شده قادر به توصیف رفتار نفت آسفالتینی در مواجهه با اغتشاش ترمودینامیکی حاصل از تزریق گاز در طول دوران تولید است.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

سهراب مرادی - کیوان اقتداری - تورج خلیلی بروجنی


چکیده

افزایش دمای نفت نمکی در اثر کاهش گرانروی نفت، عامل بسیار مهمی جهت تسریع جداسازی آب شور از نفت خام محسوب می شود. در فرآیند نمکزدایی گرمکن های مشعل دار جهت گرمایش نفت نمکی استفاده می شوند. امروزه استفاده از مبدل حرارتی جهت بازیافت انرژی حرارتی و در نتیجه بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش افت ارزش نفت و کاهش هرز روی، امری ضروری تلقی می شود. در این مقاله میزان صرفه جویی مصرف انرژی ناشی از نصب مبدل حرارتی با استفاده از داده های عملیاتی واحدهای نمک زدایی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون محاسبه شده است.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

محسن رحمن - هادی نوری زادگان


چکیده

یکی از موارد مهم در آماده سازی چاه جهت استخراج و بهره برداری نفت و گاز، طراحی رشتهی تکمیلی است. در این خصوص انتخاب روش بهینه ی طراحی لوله های درون چاهی و همچنین انتخاب قطعات با لحاظ ضرایب ایمنی مناسب از اهمیت به سزایی بر خوردار است. در این مطالعه طراحی رشته ی تکمیلی یکی از میادین گازی کشور با فشار و دمای زیاد 3 و شرایط کاری ویژه (شرایط کاری ترش 4 ) بررسی شده است. مطالعه شامل بررسی بارها، مدهای ناتوانی و تنش های ایجاد شده در طول عمر کاری چاه با لحاظ بارهای ناشی از تولید، عملیات نصب و آزمایش فشار می باشد.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:
صفحه1 از117