www.EnergyInformation.ir image banner 02

با توجه به گستردگی شبکه اطلاعات و داده های انرژی، جهت تسهیل دسترسی کاربران به داده های مدنظر، پایگاه جستجوی داده ها طراحی شده است. این پایگاه با توجه به نوع نیاز، سلیقه و کاربران چهار امکان جستجو را فراهم نموده است:

جستجوی سریع محتوا: با نوشتن هر کلمه کلید واژه در این قسمت ، کلیه مطالب مرتبط با آن کلید واژه به صورت فهرست وار در اختیار کاربر قرار گرفته، و کاربر با مشاهده اطلاعات می تواند مطالب مدنظر خود را دنبال کند.

موتور جستجوی اطلاعات و داد ها: با وارد کردن تعدادی از کلید واژه ها و با انتخاب گزینه های جستجو، موارد را یافته و بر اساس انتخاب کاربر مرتب می نماید.

پایگاه اطلاعات و داده ها: از شاخه درختی سمت چپ صفحه جهت دسترسی به حجم وسیعی از اطلاعات و داده ها بهره می گیرد. کاربر با کلیک کردن بر روی هر شاخه اصلی، می تواند اطلاعات دسته بندی شده در ذیل شاخه را به صورت مرتب مشاهده و داده های مدنظر خود را انتخاب نماید.

سامانه سفارش داده ها و اطلاعات انرژی: امکان سفارش داده ها، اطلاعات، گزارشات، انجام پروژه ها، اجرای طرح ها و سایر خدمات را برای کاربران فراهم می نماید. کاربران با سفارش اطلاعات خود می توانند از هزینه، زمان و الزامات دسترسی به داده ها و اطلاعات ویژه بهره مند شوند.

هدف از ایجاد این قسمت، ساده سازی دسترسی به داده های موجود در وب سایت بوده و اینکه بتوانیم رضایت مشتریان را جلب کرده و از هرگونه سردرگمی احتمالی در وب سایت اجتناب گردد. با پر کردن فرم، پاسخ شما در حداقل زمان ممکن ارسال خواهد شد.

جستجوی سریع محتوا

وضعیت جستجو
جستجو تنها در :