برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

LEAP تحلیل سناریو درباره پتانسیل کاهش گازهای گلخانه‌ای در بخش تولید برق ایران با استفاده از مدلساز

مهندس محمد صادق کچویی    -  دکتر مجید عمیدپور

چکیده
مسائل زیست‌ محیطی بخصوص تغییرات آب ‌ و هوایی، به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای در چند دهه اخیر، مسئاله‌ای جهانی شده‌ است. در ایران بخش نیروگاهی با سهم 30.2 درصدی از کل انتشار دی‌اکسید‌ کربن‌، بزرگترین بخش منتشر کننده‌ی گازهای گلخانه‌ای است. روش تحلیل سناریو بر اساس مدل برنامه ‌ریزی بلند ‌مدت جایگزین‌های انرژی (LEAP)برای تحلیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش تولید توان ایران استفاده می‌شود. سناریوهای ادامه روند فعلی، افزایش بازده بخش تولید توان، انرژی تجدیدپذیر و هسته‌ ای و ترکیب سناریو افزایش بازده  و انرژی تجدیدپذیر و هسته‌ای، راه‌های مختلف توسعه را که در بخش تولید توان ایران به دلیل سیاست‌های متفاوت ممکن است.

منبع : نشریه انرژی ایران