برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

فهرست و بانک داده اطلاعات شرکت های صنعتی عمده ایران بالغ بر 136 شرکت فعال د زمینه ماشین آلات، قطعات و تجهیزات معدنی

این بانک اطلاعات شامل اطلاعات 136شرکت صنعتی فعال در حوزه تجهیزات، ماشین آلات معدنی و قطعات فعال هست.

فایل تا سال 1397 بروز شده است.

شامل اطلاعات نام، آدرس، فعالیت های شرکت و شماره های تماس است.

در قالب فایل اکسل پیوست شده است

شرکت های صنعتی و معدنی

در صورت بروز هر نوع مشکلی لطفا با شماره 09197495086 تماس بگیرید.

فهرست و بانک داده اطلاعات شرکت های صنعتی عمده ایران بالغ بر 136 شرکت فعال د زمینه ماشین آلات، قطعات و تجهیزات معدنی

این بانک اطلاعات شامل اطلاعات 136شرکت صنعتی فعال در حوزه تجهیزات، ماشین آلات صنعتی و قطعات فعال هست.

فایل تا سال 1397 بروز شده است.

شامل اطلاعات نام، آدرس، فعالیت های شرکت و شماره های تماس است.

در قالب فایل اکسل پیوست شده است

در صورت بروز هر نوع مشکلی لطفا با شماره 09197495086 تماس بگیرید.

بررسي تاثيرات جايگزيني ناوگان خودروهاي سواري در ميزان مصرف بنزين

فاطمه السادات موسوي-  مجيد عميدپور- آرش كيالاشكي

ميدان ونك خيابان ملاصدرا خيابان پرديس دانشكده مهندسي مكانيك مركز انتگراسيون انرژي

بخش حمل و نقل در كشور عمده ترين مصرف كننده فرآورده-هاي نفتي بوده و بيشترين سهم را در توليد آلاينده ها نيز داشته است. پتانسيل بالاي كشور براي رشد تعداد ناوگـان در سـال-هاي آتي و وضعيت نامناسب ناوگان موجود از نظـر مصـرف انرژي، لزوم توجه به اين بخش و اتخاذ سياستهـاي مناسـب جهت كنترل مصرف فرآوردههـاي نفتـي را دوچنـدان نمـوده است. در اين پژوهش به بررسي وضعيت موجود ناوگان فعال كشور و مصرف انرژي در بخش حمل و نقل پرداخته و اثرات جايگزيني ناوگان موجود با خودروهاي انـرژي -كارآمـدتر دراقتصاد كشور بـا محاسـبه ميـزان كـاهش مصـرف سـوخت وصرفه جوييهاي ايجاد شده در حالتهاي مختلـف بررسـي وتحليل شده است.   

هفتمین همایش ملی انرژی