برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

مدیریت مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها در واحد صنعتی تولید شیر

عباس روحانی - حمزه سلطانعلی  - امین نیکخواه

چکیده

مدیریت مصرف انرژی با توجه به کمبود منابع و افزایش قیمت حامل­های انرژی­های تجدیدناپذیر و نیز پیامدهای زیست محیطی ناشی از مصرف بی­رویه آن از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. از این رو هدف از این مطالعه بررسی جریان انرژی مصرفی و انتشار آلاینده­ها در قالب گازهای گلخانه‌ای در واحد صنعتی تولید شیر در دانشگاه فردوسی مشهد بود. مجموع انرژی­های ورودی و کارایی انرژی به ازای تولید یک لیتر شیر به ترتیب 7.73 مگاژول و 0.92 بود. دو نهاده خوراک دام  و سوخت­های فسیلی به ترتیب با سهم  64 و 23 درصد به عنوان پر مصرف‌ترین نهاده‌های انرژی شناخته شدند

منبع : نشریه انرژی ایران

 

راهکار های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از لندفیل ها

فرید لقمانی - حمید بلیدئی -  محمد عباسی

چکیده

امروزه از اصلی ترین دلایل  پدید های تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی، افزایش غلظت گازهای گلخانهای در اثر فعالیت های انسانی می باشد.  یكی از منابع مهم  تولید  و انتشار گازهای  گلخانه ای، مراکز دفن پسماند یا همان لند فیلها می باشد، که در مقایسه با سایر منابع کم تر به آن توجه شده است. در اثر تجزیهی زیستی ترکیبات کربندار در لند فیل ها، گازهایی از قبیل دیاکسید کربن  و متان تولید می شود که از مهم ترین گازهای گلخانهای  به شمار میروند.

منبع:-

بیوگاز و نتایج زیست محیطی آن

فروغ الزمان لیمویی - حسن محبت کار

چکیده

در سالهای اخیر روند رو به رشد مصرف انرژی، بحران انرژی را در جهان بوجود آورده است. افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی و قیمت بالای آنها موجب شده است که ت.جه زیادی به منابع انرژی تجدیدپذیر صورت گیرد. یکی از این منابع تجدیدپذیر بیوگاز می باشد ی زیست توده شامل انرژی تولیدی از کلیه ضایعات حاصل از موجودات زنده می باشد و بعد از انرژی خورشیدی بالاترین پتانسیل انرژی را دارا میباشد و در حال حاضر با توجه به مزایای ویژه ای نظیر مزایای اقتصادی، محیط زیستی، پراکندگی و دسترسی آسان، بالاترین سهم را در میان تجدیدپذیرها به خود اختصاص داده است.

منبع: ماهنامه پژوهش ملل

بررسی پتانسیل تولید برق از پسماندهای تولیدی در روستاهای استان بوشهر

محمد علی عبدلی - رضا سمیعی فرد مهدی جلیلی قاضی زاده

چکیده

استخراج گاز ناشی از گوارش بی هوازی زباله در محل های دفن، جمع آوری و انتقال آن به نیروگاه های بیوگاز سوز فر آیندی است که علاوه بر حفظ محیط زیست می تواند با تولید انرژی باعث صرفه جویی در مصرف مواد اولیه شود. تولید انبوه زیست توده ( به عنوان مهمترین عنصر بیوگاز) در مناطق روستایی عاملی است که بررسی پتانسیل تولید بیوگاز به تبع آن تولید انرژی در سطح روستاه را ضروری می نماید. در این تحقیق از 619 روستای موجود در سطح استان بوشهر 21 روستا به عنوان روستای نمونه بر ای پتانسیل تولید انرژی در سطح استان انتخاب شدند.

منبع: -

پتانسیل موجود، استحصال فعلی و دورنمایی آینده

ابولقاسم علی قارداشی - مهرداد عدل

چکیده

در این مقاله مروری سریع بر تولید بیوگاز از فضولات حیوانی و فالاب های شهری و صنعتی در ایران دارد ابتدا به صورت کلی تصفیه بی هوازی، تاریخچه بیوگاز و پتانسیل استحصال بیوگاز در ایران بررسی می گردد. سپس در دو بخش جداگانه به بررسی واحدهای بیوگاز روستایی و راکتورهای بیهوازی پرداخته می شود. در هر بخش انواع مولدهای ساخته شده در ایران مورد بررسی کلی قرار گرفته و به ذکر مهارتها، تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای ساخت هر واحد اشاره می شود.

منبع: همایش ملی انرژی نفت ایران

ضرورت توسعه نيروگاه هاي توليد همزمان برق و حرارت بيوگاز سوز در كشور

فرنازامين صالحي - محمد علي عبدلي

چکیده

ازدياد روز افزون مواد زائد آلي حاصل از فعاليتهاي مختلف در كشور، يكي از عوامل اصلي آلودگي محيط زيست ميباشد. امروزه با توجه به پايين بودن بازده بهرهگيري روشهاي سنتي، هزينه بالاي دفن مواد زائد و آلودگيهاي زيست محيطي، استفاده از روشهاي مدرن نظير هضم بيهوازي براي توليد بيوگاز متداول شده است.بيوگاز جمع آوري شده از فرآيند هضم بيهوازي، بعنوان يك منبع انرژي تجديدپذير مشابه با گاز طبيعي ولي با مقدار متان و ارزش حرارتي كمتر قابل استفاده ميباشد. اما امروزه با كمك فنآوريهاي تصفيه و آمادهسازي مناسب، دسترسي به بيوگاز خصوصيات كاملأ مشابه با گاز طبيعي امكان پذير شده است.

منبع: نشريه انرژي ايران

ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي توليد انرژي از فاضلاب شهر کرمان

زین العابدین سمیه مهدی زاده حمید رضا حری

چکیده

بنا به اهمیت استفاده از منابع انرژی تجدپذیر در این تحقیق به بررسی فرآیند نیروگاه بیوگاز سوز قابل اجزا در تصفیه خانه های فاضلاب شهری کرمان با توجه به هزینه های ثابت و سالانه تولید انرژی به ازای هر کیلو وات برق تولیدی در صنایع کوچک در منطقه خاورمیانه پرداخته شده است. برای این منظور سناریوی عدم بازیابی انرژی و سناریوی بازیافت انرزی از فاضلاب شهر کرمان که خود شامل دو سناریوی فروش برق تولیدی به شبکه و سناریوی مصرف برق تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب است.

منبع: تحقيقات اقتصاد کشاورزی

(ارائه طرح پایه گوارنده زیست توده روستایی براي تأمین انرژي با مقیاس محلی(نمونه موردي: روستاي طینوج قم

یوسف گرجی مهلبانی محسن سرتیپی پور مهتا تاري

چکیده

استفاده از روشها و فناوريهاي جدید از جمله تولید بیوگاز براي تأمین انرژي مورد نیاز روستاها نه تنها از نظر اقتصادي بلکه از نظرهاي اجتماعی و زیست محیطی نیز حائز اهمیت است. با توجه به تنوع منابع زیست توده موجود در روستاهاي کشور از جمله فضولات دامی پسماند آلی خانگی و لجن تخمیري امکان تولید بیوگاز در این مناطق وجود دارد. زیست توده کود حیوانی، از مقدار ارزشمندي از گاز متان قابل احتراق تشکیل شده است که میتواند با هضم در یک گوارنده مخزن ثابت، در اجاق گاز ساده براي پخت و پز و یا تأمین برق استفاده شود.

منبع: -

معرفی روش های تولید و استخراج بیوگاز

تحلیل هزینه - فایده ي تولید پراکنده ي برق از بیوگاز در گاو داري هاي صنعتی ایران

فرزانه قائمی حسین صادقی محمد صادققاضی زاده

چکیده

پیشرفت هاي اخیر در حوزهي تکنولوژي منابع تجدید پذیر به همراه افزایش تقاضا و نیاز به انرژي پاك  و ارزان سبب گرایش روز افزون به تولید پراکندهي برق (تولید برق در مقیاس کم ازمنابع تجدید پذیر ) شده است.یکی از مهمترین منابع تجدید پذیر، بیوگازاست. بیوگاز از تخمیر بیهوازي منابعی چون فضولات دامی در یک محفظهي تخمیر حاصل میشود .استفاده از فناوري بیوگازاز جنبه هاي مختلفی داراي اهمیت است، اول آن که میتوان با استفاده از ژنراتورهاي بیوگاز سوزاز بیوگاز جهت تولید برق استفاده کرد .

منبع: فصل نامهي مطالعات اقتصاد انرژي

صفحه1 از4