برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

ترازنامه انرژی وزارت نیرو 1396 شامل برخی از داده ها و اطلاعات- تکمیل نشده

ترازنامه انرژی وزارت نیرو شامل داده ها و اطلاعات همفزون مصارف تحقق یافته و عملکرد و توسعه سیستم انرژی تا سال 1396

تهیه شده توسط وزارت نیرو

توضیحات: داده های تمام بخش ها و حامل ها هنوز تکمیل نشده اند.

نگهداشت انرژی با استفاده از مدل‌سازی کوره دوار سیمان

مهندس فریبا کردار پور -  دکتر حمید رضا گشایشی

چکیده
تولید سیمان یک فرآیند به شدت انرژی بر می‌باشد و کوره دوار مهم‌ترین بخش فرآیند است. کوره دوار به عنوان یک راکتور و با توجه به ماهیت پیچیده‌ی واکنش‌های فیزیکی و شیمیایی در آن و نیز پارامترهای متعدد موثر بر کیفیت، معادلات دینامیکی پیچیده‌ای دارد که درک آن‌ها نیاز به شناخت دقیق ‌ پدیده‌های انتقال دارد. عملکرد بهینه‌ی کوره امکان نگهداشت بخشی از انرژی حرارتی را که به طور عادی در فرآیند تلف می‌گردد را فراهم می‌سازد.

منبع : نشریه انرژی ایران

استخراج مدل کلی تغییرات زاویه ی بهینه برای دریافت بیشترین تابش در ایران

جواد مدرسی - اسکندر قلی پور - محمد حسین نصری

چکیده
عوامل مختلفی بر روی توان دریافتی دریافت کننده‌های خورشیدی موثر هستند که از بین آن‌ها، تنها زاویه‌ی دریافت کننده‌ها می‌تواند توسط کاربران تعیین شود. از اینرو در این مقاله، روابطی برای زوایای بهینه‌ی روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه بر اساس ماه‌های شمسی پیشنهاد می‌شوند که برای همه‌ ی شهرهای ایران قابل کاربرد هستند. روابط بدست آمده تابعی از عرض جغرافیایی و شماره روز سال شمسی هستند و با استفاده از آن‌ها می‌توان زوایا‌ ی بهینه را برای هر نقطه از ایران تنها با داشتن عرض جغرافیایی و شماره روز سال شمسی محاسبه نمود. برای آنکه درستی روابط بدست آمده مورد بررسی قرار گیرد، نتایج بدست آمده با مقادیر ارائه شده در مقالات مقایسه می‌شود.

منبع : نشریه انرژی ایران

شناسایی عناصر کلیدی موفقیت در بهینه سازی مصرف انرژی در شهرداری منطقه 7 تهران

بناء روژین درخشان

چکیده
در این مقاله بمنظور بهبود کارایی انرژی در ساختمان بایستی عناصر کلیدی موفقیت در بهینه سازی مصرف انرژی شناسایی گردند. برای این منظور سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد بین المللی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011پیاده سازی و کلیه پارامترهای انرژی بر در ساختمان از طریق انجام ممیزی انرژی اندازه گیری می شوند. سپس با استفاده از نتایج ممیزی انرژی و اندازه گیری حامل های مصرف انرژی بر اساس قبوض و توزیع پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان بمنظور صحه گذاری بر نتایج ممیزی انرژی، کلیه عناصر مؤثر بر بهینه سازی مصرف انرژی شناسایی می گردند.

منبع : نشریه انرژی ایران

بررسی عملکرد سیالات مختلف در سیکل ترکیبی توان و تبرید

حسام الدین سالاریان - اسماعیل زندی دره غریبی - قدیر اسماعیلی

چکیده
در این مقاله بررسی عملکرد سیالات مختلف در سیکل ترکیبی توان و تبرید مورد مطالعه قرار گرفته است . اگزرژی را می توان برای ارزیابی و بهبود سیستم های انرژی با ارائه اطلاعات مفید تر و معنی دار تر از تجزیه و تحلیل انرژی استفاده کرد . در واقع، تجزیه و تحلیل اگزرژی شامل استفاده از قوانین اول و دوم ترمودینامیک می باشد که برای تحلیل انرژی و اگزرژی برای سیکل ترکیبی توان و تبرید با سیالات مختلف در این مقاله از نرم افزار استفاده شده است

منبع : نشریه انرژی ایران

 

نتایج شبیه سازی عملکرد نیروگاه فتوولتاییک دانشگاه یزد و سنجش اعتبار آن با داده های تجربی ضمن ارائه راهکارهای افزایش راندمان

محمد علی مهدیان   - امیر صائمی - ولی  کلانترچکیده   
در این تحقیق سعی شده است که با محوریت انرژی خورشیدی بر روی شبیه ‌سازی نیروگاه‌های فتوولتاییک کار شود. برای تاسیس یک نیروگاه فتوولتاییک، ابتدا باید از یک نرم‌ افزار مطمئن برای برآورد هزینه و میزان تولید سالانه بهره جست. از نرم ‌افزارهای مطرح در این زمینه، نرم‌ افزارهایPVsyst وSunny design هستند که قابلیت اطمینان آن‌ها با مطالعه‌ی موردی نیروگاه فتوولتاییک دانشگاه یزد و مقایسه با داده‌های تجربی اندازه‌گیری شده در محل نیروگاه، دنبال می‌گردد

منبع : نشریه انرژی ایران

انتخاب مدل مناسب برای تخصیص منابع انرژی در ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی

عالیه کاظمی  - حامد حامد شکوری گنجوی -   شیوا شکیبا- مهناز حسین ‌زاده


چکیده

در این تحقیق، برای تعیین مناسب‌ ترین مدل‌ عرضه انرژی برای ایران و نیز آسیب‌ شناسی و درک مزایا و معایب مدل‌های مختلف اجرا ‌شده در جهان و ایران، 13 مدل عرضه انرژی شناخته شده در جهان شامل MARKAL ، TIMES، EFOM ، WASP، JASP، MESSAGE ، IDEAS ، RETScreen ، LEAP، NPEP، MESAP، NEMS  و ENERGY2020مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سپس با انتخاب شاخص‌های مناسب و دریافت نظر خبرگان به روش فرایند تحلیل سلسله ‌مراتبی (AHP)، مدل‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و مناسب‌ ترین مدل‌های عرضه انرژی برای کشور انتخاب شده‌اند.

منبع : نشریه انرژی ایران

ذخیره سازی انرژی در ساختمان با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده

حمیدرضا آرامی –  مطهره  مختاری یزدی


چکیده

هدف نوشتار حاضر معرفی مواد تغییر فاز دهنده و کاربرد آن در ساختمان به منظور ذخیره سازی و مصرف بهینه انرژی می‌باشد. در دهه‌های اخیر، مواد مذکور و ویژگی‌های منحصر بفرد آن در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرارگرفته و این در حالی است که در کشور ما وجوه تحقیق و کاربرد آن ناشناخته مانده است. شناخت و بکارگیری مناسب قابلیت‌ها و خواص فیزیکی این مواد می‌تواند به طور طبیعی چندین ساعت در انتقال حرارت به ساختمان در ساعات اوج مصرف انرژی تاخیر ایجاد نماید

منبع : نشریه انرژی ایران

ذخیره سازی انرژی در ساختمان با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده

حمیدرضا آرامی –  مطهره  مختاری یزدی


چکیده

هدف نوشتار حاضر معرفی مواد تغییر فاز دهنده و کاربرد آن در ساختمان به منظور ذخیره سازی و مصرف بهینه انرژی می‌باشد. در دهه‌های اخیر، مواد مذکور و ویژگی‌های منحصر بفرد آن در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرارگرفته و این در حالی است که در کشور ما وجوه تحقیق و کاربرد آن ناشناخته مانده است. شناخت و بکارگیری مناسب قابلیت‌ها و خواص فیزیکی این مواد می‌تواند به طور طبیعی چندین ساعت در انتقال حرارت به ساختمان در ساعات اوج مصرف انرژی تاخیر ایجاد نماید

منبع : نشریه انرژی ایران

LPSP طراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی مستقل از شبکه با در نظر گرفتن شاخص قابلیت اطمینان

سعید لطفی ترازویی -   محمد قیامی - حسین کاظمی کارگر


چکیده

 

در این مقاله، طراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی خورشیدی - بادی - دیزلی با ذخیره‌ سازی باتری به منظور برق‌ رسانی به روستای ارسون واقع در شهرستان خلخال ( استان اردبیل ) انجام می‌گیرد. روستای مورد نظر دارای 35 خانوار است که میانگین مصرف انرژی روزانه آنKWh 4/63بر آورد شده است. هدف از این طراحی، کمینه ‌سازی هزینه احداث کل سیستم پیشنهادی با در نظر گیری شاخص قابلیت اطمینان LPSP است که توسط الگوریتم رقابت استعماری انجام می‌گیرد.

منبع : نشریه انرژی ایران

صفحه1 از178