برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

معمارى مدارس در اقليم گرم و مرطوب

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

ندارفیع زاده

مهندس معمار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  چکیده

مدرسه به عنوان فضايى موثر در هر منطقه که در حقيقت مورد استفاده قشرى از جامعه اســت و در ساعات مشخصى از شبانه روز قرار دارد , ملزم به بهره گيرى از خصوصيات معمارى بومى خواهــد بـود . بنابراين معمارى مدارس بايد به گونه اى باشد که در برابر خصوصيات جغرافيايى و اقليمى , شرايط مسـاعدى براى پاسخگويى به نيازهاى انسانى فراهم آورده و محيط مطلوبى براى يادگيرى و آموزش در شرايط آسايش ايجاد کند . با توجه به تحقيقات موجود , ضوابط کلى در زمينه طراحى مدارس وجود دارد , لذا در اين مقالــه از ذکر موارد کلى و عمومى خوددارى شده و تنها به ذکر دستورالعملهاى وپژه جهت طراحى مدارس در منـاطق گرم و مرطوب پرداخته مى شود . بنابراين ابتدا به بررسى معمارى بومى منطقه پرداخته و پس از بررسى معمارى مدارس موجـود در آن رهنمودهايى جهت طراحى معمارى مناسب مدارس در منطقه گرم و مرطوب ارائه خواهيم نمود .  

دومین همایش ملی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان

بازدید 1194 بار
0ریال
تعداد:
برای ارسال نظر وارد سایت شوید