برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

دکتر علی امامی میبدي -  دکتر تیمور محمدي  سید محمد هادي سلطان العلمایی


چکیده

عوامل موثر بر تقاضاي گاز طبیعی در بخش هاي مختلف مصرفی بسیار زیاد هستند و بنابراین، ضروري است که تابع تقاضاي این حامل انرژي به تفکیک بخش هاي مختلف تخمین زده شود.    در این میان بخش خانگی با بیش از درصد مصرف در سال هاي اخیر بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.

منبع : فصلنامه اقتصاد مقداري

 


50,000ریال
تعداد:

مجتبی بهمنی -  امین قاسمی نژاد - علی اکبر کریمیان حکیمه آرامش


چکیده

در چند دهه اخیر با پیشرفت فناوری تولید و کارایی مصرف انرژی، انرژیهای با کیفیت بالا مانند الکتریسته ، جایگزین سوخت های با کیفیت پایین مانند زغال سنگ شده است. برق به عنوان یکی از نهاده های تولید در بخش های اقتصادی به خصوص بخش کشاورزی، از اهمیت ویژه برخوردار است.

منبع : تحقيقاتاقتصادكشاورزي

 

50,000ریال
تعداد:

احمد ملكي نسب -  مسعود تابش - مهدي قاليباف سر شوري


چکیده

منابع تامين آب با فشار فزايندهاي براي پاسخ به نيازهاي رو به رشد شهرها مواجه هستند.  رشد جمعيت و توسعه اقتصادي -  اجتماعي موجب افزايش مصرف آب و تحميل هزينههاي هنگفت براي توسعه تاسيسات آب و فاضلاب شده است.در اين شرايط، مديريت منابع آب به شدت نيازمند نگاهي جامع ميباشد.

منبع : تحقيقات منابع آب ايران

 

50,000ریال
تعداد:

علی امامی میبدی  -  عبدالرسول قاسمی - علیرضا گلچین فر


چکیده

قیمت گذاری مناسب و منطقی گاز در راستای حفظ و نگهداری و استفاده مناسب از منابع هیدروکربوری ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما این موضوع میبایست با توجه به گستردگی سرزمین ایران و اختلافات جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و .... در مناطق و استانهای مختلف کشور به صورتی انجام پذیرد تا مانع از کاهش رفاه کلی جامعه گردد.

منبع : فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

محمدرضا زارع رئیس آبادی  - مهدی ندری پری - محمد پرواز دوانی


چکیده

یکی از چالش های پیش روی شرکت های بهره بردار در عملیات تکمیل و تولید از چاه های نفتی و گازی، تولید ماسه سازند است. توانایی پیش بینی تولید ماسه در چاه های یک مخزن با هدف تصمیم گیری جهت استفاده از شیوه های مختلف کنترل آن موضوعی اساسی تلقی می شود. بنابراین آنالیز و بررسی شرایط تولید ماسه و انتخاب مسیر بهینه ی حفاری قبل از حفر چاه مسائل بسیار مهمی هستند که کمتر مورد توجه قرار می گیرند.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

داریوش شیر مردی  - برزو عسگری - امیر افضل کیانی شاهوند


چکیده

طی چند سال اخیر به دلیل مشکلاتی از قبیل زمان بر بودن و هزینه های فراوان حفاری و سایر محدودیت ها در روش های حفاری قدیمی، روش ها و راهکارهای جدیدی پیشنهاد شده که از آن جمله می توان به حفاری لیزری اشاره کرد. هدف اصلی تمامی آزمایش هایی که تاکنون انجام شده دستیابی به بیشترین مقدار حفاری با کمترین زمان و هزینه بوده است.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

حمید بنی اسدی


چکیده

در مخازن گاز میعانی با افت فشار مخزن به زیر فشار نقطه ی شبنم، تولید میعانات گازی در مخزن و به خصوص ناحیه ی اطراف چاه دیده می شود. به منظور جلوگیری از این رخداد می توان فشار مخزن را با تزریق مواد مختلف مانند آب یا گاز حفظ کرد یا نرخ افت فشار مخزن را با حفر چاه افقی و ایجاد شکاف هیدرولیکی کاهش داد یا میعانات تولید شده در اطراف چاه را با روش های مختلف مانند تزریق امتزاجی گاز، تغییر تراوایی اطراف چاه و تابش امواج فراصوت تولید کرد.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

 

0ریال
تعداد:

اشکان معقولی - شهرام کیانپور - محمد مهدی برمکی - امیر شوشتری


چکیده

این مقاله در خصوص بررسی علل افزایش غلظت گاز H2Sدر یکی از میادین ایرانی نفت و گاز در خلیج فارس می باشد. بررسی های انجام شده بر روی این میدان نشان دهنده افزایش غلظت گاز سولفید هیدروژن از 24000 ppm به 32000 ppm  بین سال های 1383 تا 1392 است. این میدان شامل 2 لایه مخزنی عمده عرب و خاتیاست که افزایش غلظت گاز سولفید هیدروژن به لایه عرب این میدان مربوط  می شود. در حال حاضر، به منظور حفظ فشار مخزن، آب دریا به لایه عرب تزریق می گردد.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

0ریال
تعداد:

ابراهیم قربانی


چکیده

عملیات شکست هیدرولیکی، یکی از روش های افزایش بهره دهی چاه های نفت و گاز محسوب می شود. این عملیات، فرآیندی است که در آن، سیال با نرخ تزریقی نسبتا ً بالا درون چاه پمپ می شود. عملیات پمپ کردن تا جایی ادامه می یابد که فشار به حدی برسد که باعث ایجاد و سپس، گسترش شکست در دیواره چاه شود

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

 

0ریال
تعداد:

سجاد امانی - علی غلامی - علیرضا جواهری نیستانک


چکیده

یکی از مهم ترین و مشکل ترین کارها در مراحل اکتشافات منابع طبیعی، به دست آوردن داده های مناسب است. داده ها پس از انجام مراحل پردازشی، وارد مرحله تفسیر می شوند تا از طریق آن، مکان های احتمالی ِ منابع طبیعی مشخص گردند. پس اگر این داده ها دارای کیفیت بالایی نباشند، یا به عبارتی، میزان سیگنال به نوفه ی آنها بالا نباشد، خطا در مرحله تفسیر بیشتر می شود.

منبع : ماهنامه تولید اکتشاف

 

0ریال
تعداد:
صفحه1 از284