طراحی و مهندسی سیستم های انرژی

 

OIL Chain

در این قسمت خدمات طراحی و مهندسی انواع سیستم های انرژی اعم از سیستم های خرد، متوسط و کلان به کاربران ارائه خواهد شد. طراحی و بکارگیری انواع مدل های انرژی، سیستم های هیبریدی برق و حرارت، استقرار طرح های ممیزی و مدیریت انرژی، طراحی سیستم های فرآیندی نظیر می نی ریفاینری ها، تولید همزمان برق و حرارت، سیستم خطوط انتقال لوله و برق، سیستم های ذخیره سازی انرژی از جمله جهت گیری های و  وظایف تعیین شده این قسمت از وب سایت خواهد بود. ویژگی ما بهره گیری از بهترین متخصصان در حوزه مربوطه و چابکی سیستم در ارائه خدمات با کیفیت، در زمان اندک و با قیمت رقابتی است.

ref imagesCAU9L0I8  imagesCAEP23IV  field  imagesCA8J8F69  field3
پالایشگاه های خرد نفت و گاز تأسیسات NGL تأسیسات نمک زدایی و آب زدایی مطالعات و مهندسی مخزن تأسیسات سرچاهی اکتشاف
      imagesCA0WCB1V imagesCANCXL8P th 12
تأسیسات دریایی حفاری خطوط انتقال و لجستیک پالایشگاه های نفت پالایشگاه های گازطبیعی نیروگاه های برق
CHP خطوط انتقال برق و گاز مخازن ذخیره سازی انرژی پایانه ها LNG GTL
ذخیره سازی گازطبیعی ذخیره سازی برق شبکه توزیع هوشمند گاز شبکه توزیع هوشمند برق شبکه توزیع هوشمند آب سیستم یکپارچه صرفه جویی انرژی-MyESCO
ساختمان های بهینه انرژی سیستم های هیبریدی انرژی مجتمع های پتروشیمی سیستم یکپارچه گرمایش و سرمایش سیستم هوشمند روشنایی سیستم های انرژی های تجدیدپذیر
پمپ های حرارتی سیستم های خورشیدی فناوری های انرژی نوین طراحی سیستم انرژی هوشمند سبد سوخت پایدار سیستم هوشمند انرژی، آب و محیط زیست