برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

بزرگترین پایگاه نرم افزارهای انرژی

 

ردیف  نرم افزار دسترسی به نرم افزار و ابزار توضیحات بیشتر
1        پایگاه بزرگ نرم افزارهای انرژی
2    نرم افزار مدل سازی LEAP درباره لیپ بیشتر بدانیم!
3   نرم افزار RETScreen درباره رت اسکرین بیشتر بدانیم! 
4   پایگاه 418 ابزار نرم افزار انرژی ساختمان  درباره این پایگاه بیشتر بدانیم! 
5 پایگاه ابزارهای نرم افزاری طراحی 
6 Energy Estimator: Nitrogen Energy Estimator: IrrigationEnergy Estimator: Animal Housing پایگاه ابزارهای نرم افزاری انرژی بخش کشاورزی  درباره این پایگاه بیشتر بدانیم! 
7   پایگاه اطلاعات و ابزارهای انرژی استار  درباره انرژی استار بیشتر بدانیم! 
8   ابزارهای تخصصی محک زنی انرژی استار 
9   ابزارهای نرم افزاری طراحی سیستم های خورشیدی 
10   پایگاه ابزارها و مدل های تحلیل انرژی  آزمایشگاه ملی لاورنس برکلی! 
11 ابزارهای مدیریت مصرف انرژی
دستورالعمل های DOE برای پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ISO50001  بهترین روش پیاده سازی استاندارد ISO 50001 
12 DOE eGuide Lite پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در سازمان و صنایع 
13

 

چک لیست مدیریت استراتژیک انرژی

درباره چک لیست مدیریت استراتژیک انرژی 
14 Industrial Facilities Scorecard  کمک به اپراتورهای سایت های ساختمانی و صنعتی برای کاهش مصرف انرژی و هزینه 
15  

PEP یک ابزار آنلاین نرم افزاری برای کمک به مدیران کارخانه صنعتی جهت تحلیل مصرف انرژی و شناسایی راهکارهای صرفه جویی انرژی و هزینه است.

16 امکان شناسایی، تحلیل و اولویت بندی فرصت ها و طرح های صرفه جویی انرژی در صنعت یا ساختمان را برای مدیریان فراهم می کند. 
17 Click here to download the EnPI plugin 

V3.0 EnPI ابزار تجزیه و تحلیل رگرسیون برای کمک به  صنایع و مدیران شرکت های بزرگ جهت ایجاد خط مبنای مصرف انرژی، پیگیری پیشرفت سالانه بهبود شدت، صرفه جویی انرژی، عملکرد انرژی با توجه به آب و هوا، تولید و سایر متغیرهای می باشد. 

18 نرم افزارهای مدیریت انرژی در سیستم های بخار   ابزار نرم افزاری برای تنظیم بهینه نسبت سوخت به هوا و هوای اضافی در بویلرها با هدف صرفه جویی مصرف انرژی 
19 Steam Generation Equipment Scorecard  Steam Generation Equipment Scorecard
20   برای توضیحات بیشتر در مورد مدل ساز بخار(SSA) به این قسمت کلیک کنید! 
21

SSTS 

بسته نرم افزار مدیریت انرژی سیستم های بخار

برای دریافت اطلاعات فارسی در مورد نرم افزار SSTS کلیک کنید! 
22   سایر نرم افزارهای مهم انرژی نرم افزار هومر 
23 نرم افزار انرژی پلاس 
24 نرم افزار انرژی پلن 
25 نرم افزار دیزاین بیلدر 
26 نرم افزار مسیج 
27 نرم افزار مائد 
28 نرم افزار IPCC 
29 نرم افزار