برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی با LEAP

استاد : محمد مرادی   

   رزومه استاد  

توضیحات: جناب محمد مرادی هم اکنون رئیس هیئت مدیره شرکت انرژی پاسارگاد و   

   مدیرعامل شرکت اطلس خدمات لوتوس مشغول فعالیت هستند.

Muhammad Morady

کاربر محترم، لطفاً جهت ثبت نام آنلاین در این دوره آموزشی قسمت"سیستم مدیریت و ثبت نامه دوره های آموزشی" را دنبال کنید. 

توضیحات و مباحث ارائه شده در این دوره کلاس ها: 

سيستم برنامه‌ريزي گزينه ‌هاي انرژي در بلند مدت ( ليپ)، ابزار مدل‌سازي جامع انرژي-اقتصاد-محيط زيست بر اساس سناريوهاست. سناريوها بر اساس چگونگي ساختار مصرف، تبديل و توليد انرژي در منطقه يا اقتصاد خاصي تحت دامنه گسترده‌اي از گزينه‌هاي جمعيتي، توسعه اقتصادي، فناوري، قيمت و امثال آن طراحي مي شوند. به خاطر ساختار داده ‌هاي انعطاف‌پذير، ليپ  امكان تجزيه و تحليل قدرتمند مشخصه‌هاي فناوري و جزئيات مصارف نهايي را بر اساس انتخاب كاربران فراهم  مي كند. جريان محاسبات در شکل1 ارايه شده است. با استفاده از نرم افزار ليپ، كاربران مي توانند شبيه‌سازي ساختار داده ‌هاي بسيار پيچيده اي را  ايجاد نمايند. بر خلاف مدل‌هاي اقتصاد كلان، ليپ سعي نمي كند، اثر سياست‌هاي انرژي را بر روي اشتغال يا توليد ناخالص داخلي  تخمين بزند، اگرچه اينچنين ايده‌هايي امكان ساخته شدن در پيوند با ليپ  را دارند. همچنين، ويرايش جدید مدل ساز ليپ به طور خودكار ساختار بهينه مولفه هاي عرضه تحت سناريوها را توليد مي نمايد. امتيازات اصلي ليپ، انعطاف‌پذيري و كاربرد آسان آن مي باشد، كه اين امكان را فراهم مي‌كند تا تصميم‌گيران به راحتي ايده مورد نظر خود را در يك محيط و بستر مجازي ( كه نماينده سيستم انرژي است) بدون ذخيره مدل‌هاي بسيار پيچيده ارزيابي نمايند. گستره خدمات ليپ را مي‌توان به اجمال در ادامه تعريف كرد: به عنوان پايگاه داده‌، سيستم فراگيري براي طبقه‌بندي و نگهداري داده‌ها  فراهم مي كند. به عنوان ابزار پيش بيني، كاربران را قادر مي سازد كه عرضه و تقاضاي انرژي را در افق برنامه ريزي پيش بيني نمايند. به عنوان ابزار تجزيه و تحليل سياست‌هاي انرژي، تاثيرات فيزيكي، اقتصادي و زيست محيطي برنامه‌هاي انرژي جايگزين ، سرمايه گذاري و اقدامات بهينه سازي را فراهم مي‌كند. از نرم افزار ليپ براي پيش بيني عرضه-تقاضا به منظور شناسايي الگوهاي آتي، شناسايي پتانسيل صرفه جويي، ارزيابي تاثيرات زيست محيطي، سياست‌هاي انرژي استفاده مي‌شود. همچنين براي آزمودن گستره اي از پروژه‌ها ( اعم از توسعه سيستم، تغيير تركيب حامل‌ها، بهينه‌سازي انرژي در بخش نهايي) و برنامه‌ها و فناوري‌ها، طراحي و ارزيابي سياست‌هاي انرژي و محيط زيست به تصميم‌گيران ياري مي‌رساند. 

 

افرادی که در این دوره شرکت کردند: 

دریافت مدارک دوره نام و نام خانوادگی دانش پژوه ردیف