تعرفه های های اجرای پروژه های طراحی

هم اکنون کارشناسان و مهندسان طراح ساختمان و معماری آماده طراحی و مطالعات امکان سنجی ساختمان های بهینه انرژی هستند و از کاربران محترم تقاضا دارد درخواست مشخص خود را برای ما ارسال نمایند همچنین در صورت نیاز با شماره های تماس 09197495086 تماس فرمائید. در این قسمت هزینه انجام برخی از کارهای مقیاس کوچک و متوسط در اختیار کاربران قرار داده خواهشد. شایان ذکر ایت که این تعرفه ها قیمت پایه بوده، و براورد واقعی بعد ازبررسی طرح پیشنهاد و برآورد خواهد شد. 

ردیف شرح کار هزینه انجام کار (میلیون ریال) سفارش پرداخت آنلاین وجه
1

طراحی ساختمان نمونه انرژی با زیربنای زیر 100 مترمربع (شامل مطالعات، نقشه های اجرایی و مدل سه بعدی)

500 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
2

طراحی ساختمان نمونه انرژی با زیربنای بین 100 تا 200 مترمربع(شامل مطالعات، نقشه های اجرایی و مدل سه بعدی)

600 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
3 طراحی ساختمان نمونه انرژی با زیربنای بین 200 تا 500 مترمربع(شامل مطالعات، نقشه های اجرایی و مدل سه بعدی) 800 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
4 طراحی ساختمان نمونه انرژی با زیربنای بین 500 تا 1000مترمربع (شامل مطالعات، نقشه های اجرایی و مدل سه بعدی) 1500 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
5 طراحی ساختمان نمونه انرژی با زیربنای بین 1000 تا 5000 مترمربع (شامل مطالعات، نقشه های اجرایی و مدل سه بعدی) 2500 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
6 طراحی رستوران، بوفه، کلبه و سایر نمونه انرژی با زیربنای زیر 100 مترمربع (شامل مطالعات، نقشه های اجرایی و مدل سه بعدی) 500 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
  طراحی رستوران، بوفه، کلبه، ویلا و سایر نمونه انرژی با زیربنای زیر 300 مترمربع (شامل مطالعات، نقشه های اجرایی و مدل سه بعدی) 500 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01