تعرفه طراحی و توسعه مدل های ویژه انرژی و آب با بهره گیری از مدل ساز LEAP و WEAP

با توجه به تقاضای فرآوان کاربران مختلف جهت تعیین تعرفه طراحی و توسعه مدل های اختصاصی در ادامه، تعرفه های پایه تعیین شده است. کلیه مدل های انرژی با مدل ساز LEAP و بنابر سفارش و داده های کاربر ساخته خواهند شد. داده های ورودی عموماً باید توسط سفارش دهنده ها تأمین شوند.لازم به یادآوری است که این تعرفه ها پایه بوده و برای مدل های استاندارد تعیین شده است. طبیعی است که با توجه به ابعاد درخواست کاربران ممکن است هزینه ها تغییر نمایند. همچنین طراحی کامل مدل مطابق درخواست کاربران و اجرای کامل آن و ارائه نتایج تنها بصورت نمودار و جداول و همچنین آموزش دو ساعته در ضمیمه این تعرفه ها می باشد. پیشتیانی رایگان از مدل ها نیز تا 3 ماه از زمان تحویل می باشند.

درباره قابلیت ها و پیشرفت های پلتفرم LEAP بیشتر بدانید.

توضیحات1- کلیه مدل ها مقیاس کوچک و با کاربرد محدود می باشند.

توضیحات2- عمده داده های ورودی توسط کاربران باید تأمین شود.

توضیحات 3- هیچگونه پایان نامه تحصیلی توسط انرژی اینفورمیشن انجام نمی گیرد و تنها امکان آموزش و مشاوره مدل سازی میسر است.

کاربرگرامی، جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره های 09197495086 و 02188581748 تماس حاصل فرمائید(امکان تماس با تلگرام، SKYPE و WhatsApp نیز وجود دارد).

 ردیف شرح مدل های پشتیبان تعرفه (تومان) زمان تحویل توضیحات سفارش آنلاین پرداخت آنلاین هزینه ها
 1  طراحی و اجرای مدل تقاضای انرژی مقیاس کوچک ایران 15,000,000  3 ماهه مدل مقیاس کوچک با حداکثر 5 سطح  (3 میلیون تومان در سه سطح)می باشد. نتایج همانند مصرف حامل های انرژی در بخش های اصلی و سناریوهای مدنظر کاربران می باشد. عمده داده های ورودی توسط سفارش دهندگان تأمین خواهند شد. EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
 2  طراحی و اجرای مدل عرضه و تقاضای انرژی مقیاس کوچک برای ایران 18,500,000  4 ماهه  مدل مقیاس کوچک با حداکثر سه سطح در سمت تقاضا و ماژول های انتقال و توزیع، تولید برق، پالایشگاه و واردات و صادرات انرژی در سمت عرضه می باشد. نتایج همانند مصرف حامل های انرژی در بخش های اصلی، تولید و عرضه انرژی، واردات و صادرات و سناریوهای مدنظر کاربران می باشد. عمده داده های ورودی توسط سفارش دهندگان تأمین خواهند شد.  EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
3  طراحی و اجرای مدل تقاضای انرژی تک بخشی 14,500,000 3 ماهه  برای نمونه مدل تقاضای انرژی در بخش خانگی، یا ساختمان، یا صنعت، یا حمل و نقل، یا کشاورزی- عمده داده های ورودی توسط سفارش دهندگان تأمین خواهند شد.  EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
4  طراحی و اجرای مدل تقاضای انرژی تک حاملی-تک بخشی 14,500,000  3 ماه  برای نمونه تقاضای برق در بخش خانگی، تقاضای گاز در بخش صنعت و همانند آنها EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
5 طراحی و اجرای مدل تقاضای انرژی تک حاملی چندبخشی 16,500,000 3 ماهه برای نمونه تقاضای برق در کلیه بخش هی سمت تقاضا، تقاضای گازطبیعی در کلیه بخش های سمت تقاضا EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
6 طراحی و اجرای مدل مقیاس کوچک  عرضه و تقاضای گاز طبیعی 16,500,000 3 ماهه

سمت تقاضا شامل خانگی، تجاری، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی

سمت عرضه مدل شامل توزیع، انتقال، تجارت، پالایش و استخراج گاز طبیعی 

EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
7 طراحی و اجرای مدل مقیاس کوچک  عرضه و تقاضای برق 16,500,000 3 ماهه

سمت تقاضا شامل خانگی، تجاری، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی

سمت عرضه مدل شامل توزیع، انتقال، تجارت و تولید نیروگاهی برق

EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
8 طراحی و اجرای مدل مقیاس کوچک  عرضه و تقاضای فرآورده های نفتی 16,800,000 3 ماهه

سمت تقاضا شامل خانگی، تجاری، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی

سمت عرضه مدل شامل توزیع، انتقال، تجارت، پالایش و استخراج نفت

EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
9 طراحی و اجرای مدل مقیاس کوچک  عرضه و تقاضای دو حاملی 19,900,000 3 ماهه

سمت تقاضا شامل خانگی، تجاری، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی

سمت عرضه مدل شامل توزیع، انتقال، تجارت، پالایش و استخراج

EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
10 طراحی و اجرای مدل های مقیاس کوچک بهینه سازی سیستم برق 15,500,000 3 ماهه در محیط LEAP و با لحاظ کردن محدودیت های نرم افزار EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
11 طراحی و اجرای مدل های مقیاس کوچک سیستم گاز 15,500,000 3 ماهه در محیط LEAP و با لحاظ کردن محدودیت های نرم افزار EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
12 طراحی و اجرای  مدل های مقیاس کوچک یکپارچه آب و برق بر اساس توافق طرفین و شرایط

ماهه

با استفاده از ابزارهای LEAP و WEAP و مفهوم نکوس آب و انرژی. EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
13 طراحی و اجرای مدل های مقیاس کوچک انتشار آلایندگی/گازهای گلخانه ای سیستم انرژی 20,000,000 3ماهه در دو سمت عرضه و تقاضا EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
14 طراحی و اجرای مدل های مقیاس کوچک جهت ارزیابی اقتصادی سناریوهای سمت تقاضا(Cost Benefit Analyze) 20,800,000 3 ماهه فقط در سمت تقاضا جهت الویت بندی راهکارها یا انتخاب بهترین سناریوها EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
14

مدل های ویژه همانند مشاوره برای طراحی و توسعه مدل  انرژی، محیط زیست و آب

برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی 

نیاز به اعتبارسنجی و تحلیل حساسیت

انجام تحلیل های تخصصی هزینه-فایده

نیاز به پشتیبانی بیش از 6 ماه

مشاوره طراحی و توسعه مدل های ویژه برای امور پژوهشی

مدل های ویژه سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی

- - بر اساس توافق طرفین و شرایط EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01

 توضیحات:

1) هزینه تهیه گزارش تحلیلی ساختار و نتایج مدل نیز در حد 20 صفحه بالغ بر 40.000.000 ریال و در حد 40 صفحه 60.000.000 ریال می باشد. 

2) در هنگام سفارش کار 50 درصد تعرفه باید پرداخت شود.

 پرداخت آنلاین هزینه: پرداخت آنلاین سفارش مدل ها از طریق سامانه وایز پول میسر شده است.