برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

تعرفه طراحی و توسعه مدل های ویژه انرژی و آب با بهره گیری از مدل ساز LEAP و WEAP

با توجه به تقاضای فرآوان کاربران مختلف جهت تعیین تعرفه طراحی و توسعه مدل های اختصاصی در ادامه، تعرفه های پایه تعیین شده است. کلیه مدل های انرژی با مدل ساز LEAP و بنابر سفارش و داده های کاربر ساخته خواهند شد. داده های ورودی عموماً باید توسط سفارش دهنده ها تأمین شوند.لازم به یادآوری است که این تعرفه ها پایه بوده و برای مدل های استاندارد تعیین شده است. طبیعی است که با توجه به ابعاد درخواست کاربران ممکن است هزینه ها تغییر نمایند. همچنین طراحی کامل مدل مطابق درخواست کاربران و اجرای کامل آن و ارائه نتایج تنها بصورت نمودار و جداول و همچنین آموزش دو ساعته در ضمیمه این تعرفه ها می باشد. پیشتیانی رایگان از مدل ها نیز تا 3 ماه از زمان تحویل می باشند.

توضیحات1- کلیه مدل ها مقیاس کوچک و با کاربرد محدود می باشند.

توضیحات2- عمده داده های ورودی توسط کاربران باید تأمین شود.

کاربرگرامی، جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره های 09197495086 و 02144819366 تماس حاصل فرمائید(امکان تماس با تلگرام، SKYPE و WhatsApp نیز وجود دارد).

 ردیف شرح مدل های پشتیبان تعرفه (تومان) زمان تحویل توضیحات سفارش آنلاین پرداخت آنلاین هزینه ها
 1  طراحی و اجرای مدل تقاضای انرژی مقیاس کوچک ایران 3,000,000  1 ماهه مدل مقیاس کوچک با حداکثر سه سطح می باشد. نتایج همانند مصرف حامل های انرژی در بخش های اصلی و سناریوهای مدنظر کاربران می باشد. عمده داده های ورودی توسط سفارش دهندگان تأمین خواهند شد. EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
 2  طراحی و اجرای مدل عرضه و تقاضای انرژی مقیاس کوچک برای ایران  3,500,000  2 ماهه  مدل مقیاس کوچک با حداکثر سه سطح در سمت تقاضا و ماژول های انتقال و توزیع، تولید برق، پالایشگاه و واردات و صادرات انرژی در سمت عرضه می باشد. نتایج همانند مصرف حامل های انرژی در بخش های اصلی، تولید و عرضه انرژی، واردات و صادرات و سناریوهای مدنظر کاربران می باشد. عمده داده های ورودی توسط سفارش دهندگان تأمین خواهند شد.  EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
3  طراحی و اجرای مدل تقاضای انرژی تک بخشی  2,500,000  1 ماهه  برای نمونه مدل تقاضای انرژی در بخش خانگی، یا ساختمان، یا صنعت، یا حمل و نقل، یا کشاورزی- عمده داده های ورودی توسط سفارش دهندگان تأمین خواهند شد.  EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
4  طراحی و اجرای مدل تقاضای انرژی تک حاملی-تک بخشی  2,500,000  1 ماه  برای نمونه تقاضای برق در بخش خانگی، تقاضای گاز در بخش صنعت و همانند آنها EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
5 طراحی و اجرای مدل تقاضای انرژی تک حاملی چندبخشی 3,000,000 1 ماهه برای نمونه تقاضای برق در کلیه بخش هی سمت تقاضا، تقاضای گازطبیعی در کلیه بخش های سمت تقاضا EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
6 طراحی و اجرای مدل مقیاس کوچک  عرضه و تقاضای گاز طبیعی 4,500,000 1 ماهه

سمت تقاضا شامل خانگی، تجاری، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی

سمت عرضه مدل شامل توزیع، انتقال، تجارت، پالایش و استخراج گاز طبیعی 

EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
7 طراحی و اجرای مدل مقیاس کوچک  عرضه و تقاضای برق 4,500,000 1 ماهه

سمت تقاضا شامل خانگی، تجاری، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی

سمت عرضه مدل شامل توزیع، انتقال، تجارت و تولید نیروگاهی برق

EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
8 طراحی و اجرای مدل مقیاس کوچک  عرضه و تقاضای فرآورده های نفتی 2,800,000 1 ماهه

سمت تقاضا شامل خانگی، تجاری، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی

سمت عرضه مدل شامل توزیع، انتقال، تجارت، پالایش و استخراج نفت

EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
9 طراحی و اجرای مدل مقیاس کوچک  عرضه و تقاضای دو حاملی 4,900,000 1.5 ماهه

سمت تقاضا شامل خانگی، تجاری، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی

سمت عرضه مدل شامل توزیع، انتقال، تجارت، پالایش و استخراج

EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
10 طراحی و اجرای مدل های مقیاس کوچک بهینه سازی سیستم برق 5,500,000 1 ماهه در محیط LEAP و با لحاظ کردن محدودیت های نرم افزار EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
11 طراحی و اجرای مدل های مقیاس کوچک سیستم گاز 4,500,000 1 ماهه در محیط LEAP و با لحاظ کردن محدودیت های نرم افزار EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
12 طراحی و اجرای  مدل های مقیاس کوچک یکپارچه آب و برق بر اساس توافق طرفین و شرایط 2 ماهه با استفاده از ابزارهای LEAP و WEAP و مفهوم نکوس آب و انرژی. EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
13 طراحی و اجرای مدل های مقیاس کوچک انتشار آلایندگی/گازهای گلخانه ای سیستم انرژی 5,000,000 2 ماهه در دو سمت عرضه و تقاضا EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
14 طراحی و اجرای مدل های مقیاس کوچک جهت ارزیابی اقتصادی سناریوهای سمت تقاضا(Cost Benefit Analyze) 4,800,000 1.5 ماهه فقط در سمت تقاضا جهت الویت بندی راهکارها یا انتخاب بهترین سناریوها EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
14 مدل های ویژه - - بر اساس توافق طرفین و شرایط EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01

 توضیحات:

1) هزینه تهیه گزارش تحلیلی ساختار و نتایج مدل نیز در حد 20 صفحه بالغ بر 5000.000 ریال و در حد 40 صفحه 10.000.000 ریال می باشد. 

2) در هنگام سفارش کار 50 درصد تعرفه باید پرداخت شود.

 پرداخت آنلاین هزینه: پرداخت آنلاین سفارش مدل ها از طریق سامانه وایز پول میسر شده است.