سوابق خدمات تخصصی انرژی

تاکنون بیش از 50 طرح پژوهشی و کاربردی توسط تیم اجرایی اطلاعات انرژی انجام گرفته است که از جمله این طرح ها می توان به موارد زیر اشاره نمود. این طرح ها برای سفارش دهنده رضایت بخش بوده و در کلیه طرح ها میزان خدمات ارائه شده بیش از تعهدات اولیه بوده است. برای دسترسی به قابلیت های تیم اطلاعات انرژی در اجرای طرح ها و ارائه خدمات تخصصی لطفا قسمت های درج شده در جدول زیر را مشاهده و دنبال نمایید:

 www.EnergyInformation.ir EI 08  www.EnergyInformation.ir EI 01  www.EnergyInformation.ir EI 15  www.EnergyInformation.ir EI 04
دسترسی به اطلاعات کاربردی طراحی و مهندسی سیستم های انرژی طراحی مدل های تخصصی انرژی-آب طراحی سیستم های بهینه هیبریدی تولید انرژی
 www.EnergyInformation.ir order 01  www.EnergyInformation.ir EI 13  www.EnergyInformation.ir Boiler 03  EnergyInformation.ir scenario 4
سفارش اطلاعات و داده های تخصصی انرژی طراحی پالایشگاه های نفت و گاز خرد طراحی و اجرایی سازی ساختمان های نمونه انرژی دوره های آموزشی تخصصی
 www.EnergyInformation.ir order 03  EnergyInformation.ir Order 01  EnergyInformation.ir scenario 5  EnergyInformation.ir scenario 1
فروشگاه آنلاین سفارش پژوهش های کاربردی در حوزه انرژی ممیزی و مدیریت مصرف انرژی طراحی و پیاده سازی شبکه های هوشمند اندازه گیری داده ها