سوابق برگزاری دوره های آموزشی

EnergyInformation.ir icon 12

اگرچه از سال 1381 تاکنون بیش از 50 دوره آموزشی نرم افزارهای LEAP، HOMER، بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان، صنعت و موارد دیگر برگزار شده است. لیکن عمده دوره های برگزار شده برای شرکت های بزرگ در 2 سال اخیر به صورت زیر بوده اند:

 1  EnergyInformation.ir icon 02  EnergyInformation.ir icon 13  EnergyInformation.ir icon 15  EnergyInformation.ir icon 14
پیشنهاد برگزاری دوره ها به صورت یکجا برای شرکت ها و سازمانها و شرکت ها ثبت نام آنلاین دوره ها اطلاعات جزئی در مورد دوره ها HOMER LEAP

راهنمایی: جهت دریافت پروپوزال برگزاری دوره آموزشی LEAP کلیک نمائید.

1- مدل سازی و تحلیل سیستم انرژی با نرم افزار LEAP، پژوهشگاه صنعت نفت، 1393

2- کاربرد نرم افزار LEAP در بخش برق ایران، سابا (سازمان بهره وری انرژی)، تابستان 1394

3- برگزاری دوره مدلسازی و تحلیل سیستم انرژی با LEAP-MESSAGE، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، تابستان 1395

4- برگزاری دوره آموزشی نرم افزار LEAP برای عموم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، پاییز 1394.

5- برگزاری اولین دوره آموزشی (سبک جدید) نرم افزار LEAP برای عموم، دفتر مرکزی شرکت، زمستان 1394.

6- برگزاری دومین دوره آموزشی (سبک جدید) نرم افزار LEAP برای عموم، دفتر مرکزی شرکت، اردیبهشت 1395.

7- برگزاری سومین دوره آموزشی (سبک جدید) نرم افزار LEAP برای عموم، دفتر مرکزی شرکت، زمستان 1395.

8- پیشنهاد برگزاری دوره آموزشی  نرم افزار LEAP در شرکت گاز استان اصفهان و شرکت برق منطقه ای قزوین