برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

نرم افزار prime decisin

prime

نرم افزارپرایم دسیژن (PRIME DECISION) یک ابزار تحلیل تصمیم گیری است که از تکنیک پرایم" نسبت های ارجحیت در ارزیابی چند معیاره" بهره می گیرد و توسط دانشگاه فناوری هلسینکی سوئد جهت تصمیم سازی توسعه داده شده است. در نرم افزار پرایم، اطلاعات اولویت بندی در فواصل معین داده می شوند. بسان واقعیت، ما نمی دانیم که مقدار دقیق ارجحیت کدام است، لیکن یک تخمین نزدیک به جواب بهینه می دهد. تحلیل بازه ها به فرایند مدل سازی ایده ها به صورت قیود ریاضی کمک می کنند.  پرایم دسیژن در هنگام حل یک مسئله تصمیم گیری روش گام به گامی را پی می گیرد. از نرم افزار پرایم دسیژن برای اولویت بندی آلترناتیوهای مختلف فنآوری و یا راهکارهای مختلف صرفه جویی انرژی در هنگام تصمیم گیری متناسب با واقعیت بهره گرفته می شود و یکی از مهمترین و مفیدترین نرم افزارهای تصمیم گیری در حوزه پژوهش های کاربردی انرژی می باشد.

توجه: کاربر محترم، در صورت نیاز به نرم افزار مذکور با شماره 09197495086  تماس بگیرید.

 Credit Cart 2

سفارش آنلاین نرم افزار پرایم دسیژن (Prime Decision)