برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

مدیریت انرژی در بخش خانگی

هدف از توسعه سیستم انرژی، تأمین پایدار و پیوسته تقاضای انرژی جزیره با حداقل هزینه می باشد. بنابراین هدف اصلی ایجاد تأسیسات عرضه، پوشش تقاضای انرژی برای تداوم فعالیت ها و توسعه منطقه می باشد. در رویکرد سنتی سمت عرضه همیشه تابعی از میزان تقاضای انرژی در سمت تقاضا بوده است به این معنا که هدف تأمین تقاضای رو به رشد بوده است بنابراین تأمین کننده انرژی دائماً باید پشت سر مصرف کننده در حال دویدن می بود، لیکن در رویکرد جدید این مفهوم کاملاً دچار تحول شده است و مفهوم برنامه ریزی یکپارچه منابع انرژی ظهور نموده است. برنامه ریزی یکپارچه منابع بیان   می کند که راهکارهای بهینه سازی انرژی نیز باید بخشی از برنامه توسعه و بهبود سیستم انرژی باشد، چراکه با منطقی شدن مصرف انرژی، نیازی به احداث واحدهای جدید عرضه نخواهد بود و عملاً  می توان بخشی از تلاش ها را به منظور ارتقاء راندمان کلی مصرف انرژی، در سمت تقاضا متمرکز نمود. از طرف دیگر عموماً هزینه های سرمایه گذاری برای توسعه سیستم های عرضه بسیار بالاتر از هزینه های سرمایه گذاری برای کاهش مصرف انرژی در سمت تقاضا می باشد بنابراین در کنار توسعه ظرفیت باید مصرف انرژی نیز به سمت مقادیر استاندارد و بهینه حرکت نماید.

گرمایش فضا سرمایش فضا آبگرم مصرفی پخت و پز
تبرید و یخچال روشنایی پمپاژ آب آب شیرین کن
آب سردکن سردخانه ها لوازم خانگی لوازم اداری
www.EnergyInformation.ir Boiler 01 www.EnergyInformation.ir Boiler 02 www.EnergyInformation.ir Boiler 02 www.EnergyInformation.ir Boiler 05
سیستم های گرمایش مرکزی سیستم های سرمایش مرکزی سیستم های الکتریکی ساختمان سیستم تولید همزمان برق و حرارت

ردیف شرح اطلاعات و داده ها مراجع توضیحات بیشتر
1 Energy Audit of Building Systems Book; an Engineering Aproach   به زبان انگلیسی و کل کتاب با حجم 421 صفحه و ویرایش دوم
2 سری زمانی داده های دسترسی به وسایل و تجهیزات خانگی و تسهیلات زندگی در خانوارهای روستایی از سال 1999 تا 2015 اختصاصی طلاعات انرژی جهت مدل سازی و مطالعات آینده پژوهی
3 سری زمانی داده های دسترسی به وسایل و تجهیزات خانگی و تسهیلات زندگی در خانوارهای شهری از سال 1999 تا 2015 اختصاصی طلاعات انرژی جهت مدل سازی و مطالعات آینده پژوهی

از دو طریق مدیریت انرژی در سمت تقاضا را به انجام رساند که این دو روش عبارتند از:

 • بهره گیری از تجهیزات و لوازم کم مصرف انرژی
 • مشارکت انرژی های تجدیدپذیر در تأمین مصارف نهایی

در این بخش به صورت موردی فناوری های موجود و انرژی-کارآمد در سمت تقاضا بررسی خواهند شد. فناوری های انرژی در سمت تقاضای سیستم انرژی می توانند موارد ذیل باشند که هرکدام به صورت جزئی بررسی و تحلیل خواهند شد:

 • روشنایی فضای داخل (رشته ای، کم مصرف CFLs، مهتابی معمولی، کم مصرفی مهتابی T8 ، هالوژن، انواع هالیدها، جیوه ای و LED)
 • روشنایی معابر(رشته ای، هالوژن، هالید، مهتابی و PV-LED
 • سرمایش فضا (انواع اسپیلت، کولر آبی معمولی و پربازده، کولر گازی معمولی، چیلر تراکمی برقی، چیلر جذبی شعله مستقیم گازی، چیلر جذبی حرارتی، چیلر جذبی خورشیدی و پمپ حرارتی زمین گرمایی)
 • گرمایش فضا (بخاری برقی، بویلر و رادیاتور، بخاری گازی، بخاری نفتی، پمپ حرارتی زمین گرمایی)
 • آبگرم مصرفی (آبگرمکن با مخزن، بویلر و مخزن، آبگرمکن نفتی، آبگرمکن خورشیدی و پمپ حرارتی زمین گرمایی)
 • پخت و پز
 • آب شیرین کن (آب شیرین کن اسمز معکوس غشائی، آب شیرین کن خورشیدی و سایر)
 • سردخانه
 • یخچال فریزر
 • تجهیزات اداری
 • لوازم زندگی
 • پمپاژ (الکتروپمپ، موتورپمپ و پمپ خورشیدی)