شرکت های پیشرو تأمین تجهیزات انرژی

شرکت های پیشرو جهان، نقش اول را در تأمین تجهیزات بخش انرژی دنیا، بعنوان بزرگترین بازار تجهیزات صنعتی بر عهده دارند. بدلیل تحریم های بین المللی این شرکت های نقش مستقیمی در بازار بزرگ ایران نداشته و عموماً تجهیزات تولید آنها از طریق واسطه ها به کشور منتقل می شود در این قسمت تعدادی از این شرکت های پیشرو جهان معرفی خواهند شد.

Energy Equipment and Control Inc. Image result for abb group  Image result for husky company  Image result for honeywell Image result for siemens   Image result for bp
شرکت EECI گروه ABB شرکت هاسکی شرکت هانی ول شرکت زیمنس شرکت BP
globalindustrial.com - Global Industrial a Systemax company    Energy Saving Controls Image result for chevron  Image result for eni   Image result for repsol  Image result for standard oil
گلوبال ایندستری   صرفه جویی انرژی شرکت شورون  شرکت انی  شرکت رپسول  شرکت استاندارد اویل 
 Image result for general electric  Image result for Exxon Mobil  Image result for haliburton  Rigzone Home s5 logo  Image result for environmental energy equipment 
جنرال الکتریک اکسون موبیل هالیبرتون ریگزون تجهیزات انرژی ملی تجهیزات انرژی محیط زیست
Capital Energy Equipment, Inc. Argus ACT Inter Group Energy Equipment
Arc Energy Equipment
تجهیزات انرژی کاپیتال اینتر گروپ تجهیزات انرژی
تجهیزات انرژی آرک
Wintershall Deutschland OMV.svg  
وینترل شال او ام وی  

 

argus-banner